Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 27.06.2012.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 15 dana, tijekom kojih smo zabilježili uglavnom vrlo vruće i sparno razdoblje. U danima od 16.-22. lipnja o.g. najviše su dnevne temperature zraka bile veće od 31°C, ali je pritom prosječna dnevna vlažnost zraka iznosila 70 %! Na dan 25. lipnja o.g. smo ponovno na području cijele Županije zabilježili kišu u količini od 10 do 15 mm! U narednim danima ponovno očekujemo stabilno sve toplije i vrlo sparno meteorološko razdoblje!

U takvim uvjetima optimalne uvjete za sekundarni razvoj najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera), te lokalno karantenske bakterijske paleži (Erwinia)! Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka namijenjenim za skladištenje u hladnjačama birate sredstva koja preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Dodine ili Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan); Stroby DF (K=35 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*)

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

Izbor fungicida tijekom ljetnog razdoblja određuje spektar djelotvornosti na najvažnije bolesti jabuke, potencijalu bolesti u nasadima, najveći broj dopuštenih primjena tijekom jedne sezone i propisana karenca!

Od 11. svibnja 2012. prošireno je rješenje za primjenu pripravku Nativo WG (300 g/ha) u jabukama i kruškama. Osim poznate djelotvornosti na krastavost i pepelnicu, registriran je za tamnu i smeđu pjegavost plodova (Alternaria, Stemphilium), uz karencu 14 dana.

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x. Od 2012. sezone moguće je u našoj zemlji tijekom ljeta protiv pepelnice koristiti pripravke kojima je proširena registracija za tu manjenu: npr. Crystal u količini 0,2 lit./ha ili Domark ME u količini 0,6 lit./ha. Pripravak Crystal se smije u integriranoj proizvodnji koristiti tijekom sezone najviše do 4x, a ima propisanu karencu za jabuke 14 dana.

Krajem prve dekade mjeseca lipnja na netretiranim smo stablima u središnjem dijelu Županije pronašli prve plodove jabuke napadnute uzročnikom "crvljivosti" (Cydia pomonella)! Prema iskustvima iz ranijih sezona intenzivan let različitih uzročnika crvljivosti plodova očekujemo sve do početka mjeseca rujna! U proteklom je razdoblju zabilježena najveća brojnost breskvina savijača u nasadima jabuke (Cydia molesta), a nakon 12. lipnja o.g. je započeo let druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)) (vidi Histogram 1.)!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Match EC (2x, K = 28 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Reldan (Lino, Rely) EC (2x, K= 21 dan), Nomolt SC (1x, K= 28 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Pyrinex 250 ME (2x, K = 28 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), a od 2012. sezone još Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Koristiti ih u nasadima čiji plodovi nisu jače stradali od travanjskih niskih temperatura, sukladno njihovim uputama i ograničenjima, a izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka (vidi Histogram 1.), te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

Redovito kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u vinogradima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Histogram 1. Ulov leptira najvažnijih štetnika jabuke na lokalitetu Sv.Urban (Gornje Međimurje) u nasadu jabuke bez mreže protiv tuče:

27_6.png

 

mr. sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
e-mail:
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis