Obavijest proizvođačima krumpira 27.06.2012.

Krumpir se nalazi u osjetljivoj fazi razvoja, pa stoga preporučamo da se obavi zaštita krumpira protiv plamenjače . U nasadima vladaju povoljni uvjeti za infekciju pa je potrebno ponoviti mjere zaštite koristećifungicide sistemičnog djelovanja: Galben M, Baldo M, Fantic M, Galben C, Baldo C, Ridomil gold MZ 68 WP, Matador gold, Ridomil gold MZ Pepite WG, Infinito, Acrobat MZ, Acrobat MZ WG, Melody duo. 

Tretiranje obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima! 

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza. 

Obavljeno tretiranje uvedite u evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinite na propisan način. 

U posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama koji su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN br. 135/08; 73/10; 55/12), došlo je do promjena u evidencijskom listu uporabe sredstava za zaštitu bilja. Prema izmjenama u evidenciju uporabe SZB obaveza je upisati najmanje: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog SZB (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba. Evidencija se vodi u elektroničkom papirnatom obliku.  

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis