Obavijest vinogradarima 18.06.2012.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 10 dana. Palo je 15-50 mm kiše.

U kišovitom periodu do polovice lipnja zabilježen je vrlo jak infekcijski pritisak uzročnikom peronospore vinove loze. Sparno vrijeme uz visoke dnevne temperature pogoduje širenju pepelnice te je u narednom periodu posebnu pažnju potrebno posvetiti ovoj bolesti, a razmak između dva tretiranja protiv ove bolesti ne bi smio biti veći od 10-tak dana.

Protiv pepelnice savjetujemo upotrijebiti jedan od sljedećih fungicida: Talendo, Vivando, Cristal, Postalon 90 SC ili strobilurinske pripravke:  Collis, Nativo 5 WG (smanjuju zarazu sivom plijesni ili botritisom), Cabrio Top DF (djelotvoran i protiv peronospore) i sl., ili jedan od sistemičnih pripravaka iz grupe inhibitora bisinteze ergosterola (Domark ME, Punch 10 EW, Topas 100 EC i sl.).

Za učinkovito suzbijanje pepelnice primjenu izvršiti uz što veći utrošak vode, a škropivo usmjeriti u zonu grožđa.

Voditi računa da se pripravci iz iste kemijske skupine smiju upotrijebiti do tri puta tijekom jedne vegetacijske sezone.

U vinogradima gdje su prisutni simptomi peronospore savjetujemo upotrebu jednog od sljedećih pripravaka: Forum Star DF, Acrobat MZ, ili Melody Duo WP.

Protiv peronospore mogu se upotrijebiti i: Eqution Pro, Antracol Combi WP, Aviso DF, ili Curzate F, Mildicut 25 SC,  Pergado F, Pergado MZ,  WG i sl.

Fungicidi koji sadrže aktivnu tvar folpet iskazuju dobar postrani učinak na botritis ili sivu plijesan (Curzate F, Pergado F).

Specifične botriticide upotrijebiti samo na osjetljivim sortama ukoliko nisu korišteni u posljednjem tretmanu prema preporuci od 8.6.

Primjena insekticida protiv grozdovih moljaca sada nije potrebna!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i pripaziti na mogućnost miješanja pripravaka!  

Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr
Pripremi za ispis