Obavijest povrtlarima 15.06.2012.

Proizvođače rajčice upozoravamo da izvrše zaštitu rajčice nakon kišnog perioda kad prijeti opasnost od zaraze gljivicom uzročnikom plamenjače rajčice (Phytophtora infestans). Širenju bolesti pogoduje visoka relativna vlaga zraka te visoke temperature sa slabim strujanjem zraka. Za suzbijanje navedene bolesti mogu se koristiti fungicidi; Pergado MZ, Revus, Daconil 720 SC (suzbija i koncentričnu pjegavost), Ortiva (pepelnica, baršunasta plijesan),Baldo M,  Melody duo WP 66,75 (koncentrična pjegavost), Pepite, Ridomil gold MZ, Equation pro.

Suzbijanje plamenjače na krastavcima; Equation pro (K=7), Pergado MZ (K =7), Quadris (K=3), Ortiva (K=3, pepelnica), Baldo M (K=14), Ridomil gold MZ 68 WP i Pepite (K=14), Acrobat MZ (K=14).

Voditi računa o prisutnosti lisnih uši, tripsa, lisnih minera, koprivine grinje i prisutnosti gusjenica (kukuruzna sovica, kukuruzni moljac) koje čine štete izgrizanjem i ubušivanjem u plodove, te po potrebi provesti suzbijanje prisutnih štetnika pravilnim zoocidom.

Kod upotrebe preparata na povrću treba voditi računa o karenci obzirom na berbu povrća i birati one sa najkraćom karencom, sredstvo primijeniti sukaldno priloženoj uputi, voditi evidenciju upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                           Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
                     e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@komora.hr
 
Pripremi za ispis