Obavijest proizvođačima kupusa 11.06.2012.

Započeo je let druge generacije kupusne muhe (Delia radicum). Pregledati biljke na prisutnost jaja, kad se primijete odložena jaja kroz 3-5 dana provesti zaštitu jednim od insekticida: Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor. Doza je 1 l/ha uz utrošak 600 litara vode/ha. Prskati treba u zoni vrata korijena. Tamo gdje su prije sadnje presadnice tretirane insekticidom metodom potapanja rasada nije potrebno provoditi ovu zaštitu (kasni kupus).

Navedeni insekticidi suzbijaju kupusne stjenice (Eyridema ventrale, E. oleracea) i lisne uši kupusa (Brevicorynae brassicae).

Započeo je let leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella) i kupusnih lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea, A. segetum, A. gamma). Proizvođačima se preporučuje pregledati biljke na prisutnost jaja (jaja odložena na naličje lišća), a čim se primijete prve gusjenice koje počinju izgrizati rupe u lišću provesti zaštitu.

Za zaštitu od gusjenica se mogu koristiti biološki insekticidi Biobit WP, Baturad WP (upotrijebiti ih dok su gusjenice još malene), a od kemijskih Reldan 40 EC, Lino ili Rely 40, te Fastac 10 SC, Direkt 10 SC, Alfa 10 SC, Fascon, Roetem; Sumialfa 5 FL; Karate 2,5 EC, King, Karate Zeon, Karis; Lambda 5 EC, Vantex, Beta-baythroid EC 025.

Zbog povoljnih uvjeta za razvoj  prstenaste (Mycosphaerella brassicicola) i koncentrične pjegavosti kupusa (Alternaria brassicae, A .brassicicola, A .raphani) potrebno je provesti zaštitu primjenom fungicide Signum; Nativo 75 WG. Na navedene bolesti osjetljivije su kasne sorte kupusa.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku i u evidenciju se upisuju najmanje sljedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura (Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvijetima kojima moraju udovoljavati, NN 135/08, 73/10, 55/12).  

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić-Sertić 
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@komora.hr

Pripremi za ispis