Obavijest proizvođačima jabuka 11.06.2012.

Od zadnje preporuke za zaštitu protiv čađave krastavosti bilježimo nestabilno vrijeme sa povremenim oborinama. Za zaštitu nasada moguće je rabiti kontaktne pripravke na osnovi: ditianona, mankozeba, metirama i kaptana kojima je moguće je dodati sumporni pripravak za zaštitu od pepelnice ili rabiti pripravke na osnovi strobilurina (Stroby DF, Zato WG, Tercel WG) koji pružaju zaštitu od obje bolesti.

Započeo je let druge generacije jabučnog savijača, za zaštitu preporučamo jedan od insekticida: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr

Pripremi za ispis