Obavijest proizvođačima krumpira 25.05.2012.

Kišno i sparno vrijeme pogoduje pojavi i razvoju plamenjače krumpira (Phytophora infestans). U takovim uvjetima potrebno je ponavljati tretiranja u što kraćim razmacima i to predviđenim po uputama proizvođača. Sva sredstva najbolje je primijeniti prije pojave simptoma.

Od pripravaka moguće je koristiti: Ridomil gold MZ 68 WP, Ridomil Gold, Matador gold, Ridomil Gold MZ pepite Galben M, Bldo M, Curzate B, Galben C, Baldo C, Infinito ,Pergado MZ, Acrobat MZ, Acrobat MZ WG, Equation pro, Melody duo WP 66,75, Antracol combi WP 76, Revus MZ ili Revus SC i sl.

Na nekim lokacijama imamo pojavu ličinki krumpirove zlatica, stoga upozoravamo proizvođače da obilaze parcele i prate izlazak ličinki iz jaja, kako bi pravodobno izvršili zaštitu protiv ovog štetnika (kritična brojka po literaturi je na svakom šestom busu   10 i više ličinki).Tretiranje mogu provesti nekim od slijedećih insekticida : Mospilan 20 SP, Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Proteus 110 OD, Regent, Reactiv,Confidor SL 200, Boxser 200 SL, Rapid, Magnum 200 SL,Alverde, Laser ,Coragen i dr . 

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja (Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN135/08 i 73/10).

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrćarskih kultura za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu povrtnu kulturu u skladu s Tehnološkim uputama. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.                    

                                                                         Jadranka Berić dipl. ing. zaštite bilja
                                                                           E-mail: Jadranka.Beric@komora.hr
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripremi za ispis