Alex Podolinsky po treći put u Hrvatskoj

Alex Podolinsky je jedan od najvećih živućih sljedbenika učenja dr. Rudolfa Steinera. Više od 60 godina svog života posvetio je ekološkim i biodinamičkim aktivnostima. Unatoč svojim godinama (86), putuje po cijelom svijetu, i prenosi znanje poljoprivrednim proizvođačima bez ikakve naknade.
Pripremi za ispis