Obavijest voćarima 25.05.2012.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasada jabuka da je u proteklih nekoliko dana palo oko 30 L kiše, te da je danas ujutro ostvarena nova infekcija krastavosti. Obzirom na novo nastalu zelenu masu od prošlog tretiranja i to da meteorolozi ponovo najavljuju oborine početkom slijedećeg tjedna preporuča se zaštita nasada tijekom vikenda. Važno je mijenjati sistemike u redosljedima tretiranja. Primijeniti se mogu SYSTHANE ili FOND u količini od 350 ml na hektar ili INDAR u količini od 600 ml na hektar ili PUNCH u količini od 240 ml na hektar ili SCORE u količini od 150 ml na hektar ili CLARINET u količini od 1.5 L na hektar. Sistemičnom preparatu kombinirati jedan od kontaktnih preparata koje također treba mijenjati u redosljedima tretiranja, a primijeniti npr. STAR ili MANKOZEB ili PINOZEB ili MANKOKAL ili MERPAN ili CAPTAN u količini od 2 kg na hektar. Potrebno je provesti pregled na prisutnost crvenog voćnog pauka. Ukoliko se nađe na 10 pregledanih listova između 30 i 50 crvenih pauka potrebno je provesti suzbijanje primjenom akaricida npr. ZOOM u količini od 500 ml na hektar ili NISSORUN u količini od 300 ml na hektar ili ORTUS u količini od 1 L na hektar ili APOLLO u količini od 600 ml na hektar. Također je potrebno provesti pregled na prisutnost zelene i pepeljaste jabučne lisne uši, a ukoliko se zamijeti veća pojava provesti suzbijanje primjenom aficida TEPPEKI  u količini od 120 g na hektar.

Voćarima koji će tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv krastavosti primjena bio-preparata MYCOSIN VIN u količini od 5 kg na hektar, a protiv pepelnice kombinirati SUMPOR SC u količini od 3 L na hektar. Ukoliko je zamijećena povećana prisutnost crvenog voćnog pauka primijeniti PRIMU u količini od 1.5 L na 100 L vode ili NEEMAZAL u količini od 300 ml na 100 L vode, a ako je potrebno suzbijanje lisnih uši primijeniti NEEMAZAL u količini od 300 ml na 100 L vode.

Gordana Lovrec, dipl. ing. agr.
                                                                                  E-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr
 
Pripremi za ispis