Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 24.05.2012.

U posljednja 3 dana dominiraju uvjeti s čestim oborinama. Tako na većini mjernih lokaliteta u Međimurju od početka ovog tjedna palo od 38 do 48 mm kiše, a jača je tuča tijekom jučerašnjeg popodneva zahvatila središnji dio Županije na južnom području Male Subotice. U naredna 3 do 4 dana meteorolozi još najavljuju nestabilno, tijekom današnjeg dana i vjetrovito razdoblje s mogućim kratkotrajnim pljuskovima. U takvim uvjetima bilježimo ponovno vrlo jaku primarnu zarazu uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka (Venturia inaequalis).

 

Naglašavamo da su tijekom mjeseca svibnja mladi plodovi jabuka i krušaka vrlo osjetljivi na zarazu, a zaštita je moguća isključivo preventivnom zaštitom površinskim pripravcima. Ali, kiše intenziteta većeg od 30-tak mm značajno umanjuju djelotvornost takvog programa zaštite, a kritični su uvjeti za razvoj ove bolesti zabilježeni u danima 3./4., 7., 11.-13., te od 21.do 23. svibnja o.g.! Na gotovo svim mjernim lokalitetima u Međimurju je tijekom svibnja palo više od 100 mm kiše, što je dvostruko više od očekivanih mnogogodišnjih prosjeka!. Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, a nakon zabilježenim obilnih oborina provoditi zaštitu nasada. Vlasnicima plantažnih nasada kojima je od zadnjeg tretiranja prošlo 5 ili više dana, tijekom današnjeg dana preporučujemo obaviti kurativno i preventivno tretiranje (kombinacijom jednog od površinskih pripravaka sa djelatnim tvarima iz IBE (vidi Tablicu 1.).

Pritom voditi računa o najvećem broju tretiranja dopuštenih za pojedine skupine i djelatne tvari tijekom jedne sezone u nasadima jabuka i krušaka (npr. u godišnjem programu zaštite nasada jabuke mijenjati nabrojene pripravke, pa se tijekom sezone IBE sredstva smiju koristiti najviše do 3-4 x. Od površinskih pripravaka sredstva na osnovi kaptana smiju se godišnje koristiti do 5x, a na osnovi ditianona do 4x). U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) dodati i jedan od pripravaka na osnovi sumpora. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x. Na vrlo osjetljivoj sorti jabuka na pepelnicu (idared) obavezno provoditi i mehaničke mjere uklanjanja izdanaka zaraženih pepelnicom koji se razvijaju iz lanjskih inficiranih pupova.

 
Tablica 1. Mogući izbor pripravaka (fungicida) za zaštitu jabuka i krušaka od uzročnika krastavosti nakon cvatnje:
Kemijska skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
 
 
 
površinski pripravci
 
kaptan
Merpan 80 WDG
Captan WP 50, Merpan 50 WDG, Stoper 50 WP
0,2 %
0,3 %
 
ditianon
Delan 700 WDG
Delan 500 SC
Delan SC 750
0,05-0,075 %
0,075-0,1 %
0,05 %
anilino-pirimidini
ciprodinil
Chorus 75 WG
0,02-0,03 %
strobilurini
krezokism-metil*
Stroby DF
0,02 %
trifloksistrobin*
Zato 50 WG
0,015 %
kombinirani
pirimetanil & flukvinkonazol*
Clarinet SC
0,1-0,15 %
ditianon & piraklostrobin*
Tercel WG
0,2-0,25 %
 
 
inhibitori biosinteze ergosterola (IBE)
difenkonazol*
Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC
0,013-0,015 %
fenbukonazol*
Indar EW
0,06 %
flusilazol*
Punch 10 EW
0,024 %
bitertanol
Baycor WP 25
0,05-0,1 %
miklobutanil*
Systhane 12E, Fond
0,025-0,035 %
*djelatne tvari uz krastavost suzbijaju i pepelnicu
 

U nasadima koji su jače oštećeni jučerašnjom tučom moguće je koristiti i manju dozu dopuštenih bakarnih fungicida protiv bakterijske paleži (Erwinia amylovora) (npr. Nordox 0,01-0,015 % ili Cuprablau-Z 0,05 %) (bakarni fungicidi nisu „snošljivi“ s ditianonom). Ovo vrijedi za oštećene nasade gdje se ova bolest već pojavljivala ranijih sezona.

Premda smo početak leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) zabilježili u zadnjim danima mjeseca travnja o.g., brojniju pojavu njihovih leptira bilježimo nakon toplijih noći s početka mjeseca svibnja! Posljednjih desetak dana u nasadima jabuke su brojniji leptiri breskvina savijač (Cydia molesta), a zadnjih 14 dana završava let i razvoj prezimljujuće populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) (vidi Histogram 1.). Na ovog štetnika posebno upozoravamo jer je u vrućoj i suhoj 2011. sezoni zabilježen razvoj čak 4 pokoljenja ovog štetnika, pa je let njegove prezimljujuće populacije vrlo razvučen. Uspjeh godišnjeg programa zaštite moljca kružnih mina temelji se na kvalitetnom i potpunom suzbijanju prezimljujuće populacije. Posljednjih 10-tak dana ne bilježimo populaciju savijača kožice plodova jabuka i krušaka (Archips, Pandemis, Adoxophies). Kako još nema na mladicama kritične populacije lisnih uši (Aphis pommi), moguće je u narednim danima koristiti biotehničke pripravke (navedeni u Tablici 2.).

Tablica 2. Biotehnički pripravci registrirani za suzbijanje štetnih savijača (Cydia) i moljca minera (Leucoptera) u jabukama:
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena
lufenuron
Match 050 EC
0,1 %
metoksifenzoid
Runner 240 SC
0,04 %
teflubenzuron
Nomolt SC
0,1 %
fenoksikarb
Insegar 25 WP
0,04 %
 

Od početka ožujka o.g. Ministarstvo poljoprivrede je izdalo privremeno rješenje do 2015. za registraciju nove insekticidne djelatne tvari klorantraniliprol (Coragen 20 SC) u jabukama i kruškama, vrlo učinkovit protiv savijača (Cydia), lisnih minera (Leucoptera, Phyllonorychter) i savijača kožice ploda (Pandemis, Adoxophies, Argyrotaenia) u koncentraciji 0,16-0,02 %.

Histogram 1. Ulov štetnih organizama (štetnih savijača i moljca kružnih mina) u suvremenom nasadu jabuka bez mreže protiv tuče tijekom posljednjih mjesec dana u gornjem dijelu Međimurja

histogram.jpg

Već više od mjesec dana vlasnike nasada jabuka upozoravamo na štetnu populaciju grinja, pa onima koji još nisu suzbijali crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) preporučujemo redovito pregledavati nasade na njihovu brojnost, naročito na osjetljivim sortama elstar, gala, fuji, braeburn, zlatni delišes i slično. Ako na lišću ima više od 5 do 10 pokretnih grinja, tada među dopuštenim akaricidima u integriranoj proizvodnji prednost dajemo pripravcima Vertimec 018 EC ili Kraft ili Ortus SC ili Envidor SC 240 ili Zoom SC. Primjena akaricida je ograničena samo jednom godišnje!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
Pripremi za ispis