Obavijest ratarima 24.05.2012.

U usjevima ječma i zobi primijećena je prisutnost ličinki žitnog balca (Oulema melanopus, O. lichenis). Upozoravamo proizvođače da obilaze svoje usjeve i prate pojavu štetnika, te na vrijeme primjene mjere zaštite.

Ličinke se hrane izgrizanjem uskih pruga na lišću, pa su simptomi napada vidljivi po uskim bijelim prugama na lišću.

Suzbijanje se obavlja kada je 10 – 15 % ličinki izašlo iz jaja ili kad se nađe po zastavici 1 – 2 žitna balca.

Moguće je izvršiti suzbijanje žitnog balca lokalno po parceli ukoliko se napad nije proširio po cijelom usjevu.

Za suzbijanje leme tj. žitnog balca mogu se primijeniti slijedeći pripravci: Reldan 40 EC, Rely 40 EC, Lino, Direkt 10 SC, Decis 2,5 EC Rotor 1,25 EC i dr.

Pripravke treba primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinite na propisan način. 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr
Pripremi za ispis