Obavijest voćarima 22.05.2012.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu kad mogu ući u nasad nakon oborina, protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis). 

Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog pripravka:

Od sistemika upotrijebiti jedan: Baycor WP, Score 250 EC, Indar 5 EW, Panch 10 ili Clarinet

Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Captan 50, Star 80 WP, Folpan ili  Polyram DF, Antracol WP 70.

Ove navedene sistemike primijeniti najviše dva puta u vegetaciji!

U voćnjacima jabuka  u kojima ima zaraze pepelnicom, preporučuje se izrezati zaražene izboje prije primjene fungicida na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

Ako pepelnice ima u značajnoj mjeri umjesto preventivnih fungicida protiv krastavosti i fungicida na bazi močivog sumpora upotrijebiti fungicide na bazi strobilurina: Stroby WG, Zato 50 WG ili Tercel koji djeluju i protiv krastavosti ploda. 

Proizvođači u integriranoj proizvodnji držati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2012. 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača! 

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje upišite u EVIDENCIJU O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA. 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail:
Djurdjica.Ksenek@komora.hr

 

 

Pripremi za ispis