Obavijest povrtlarima 04.05.2012.

Povrtlarima se preporuča tretiranje luka protiv ličinaka lukove muhe primjenom NEEMAZAL u količini od 3L na hektar, tretman je potrebno ponoviti za 7-10 dana.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu.

 

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr

Pripremi za ispis