Obavijest vinogradarima 30.04.2012.

Vinova loza u obalnom dijelu županije, ovisno o položaju i sorti, u fazi je razvoja 3 –4 listića pa do dužine 10-tak cm.

Vremenske prilike (kiša) koja se najavljuje idućeg vikenda u ovoj fazi razvoja vinove loze pogoduje širenju uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). 

Preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka: Daconil 720 SC, Antracol WP 70, Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb.  

Ovim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja i djeluju na pepelnicu: Thiovit Jet, Chromosul 80, Sumpor SC 80, Cosavet DF i drugi.  

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača! 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je poropisno zbrinuti. 

                                                                       Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
                                                                       e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@komora.hr

 

 
Pripremi za ispis