Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka u Međimurju! 19.04.2012.

Nakon što smo u drugoj polovici mjeseca ožujka bilježili iznadprosječno toplo i suho meteorološko razdoblje s najvišim temperaturama od +15,5°C do +23,1°C već prvih dana mjeseca travnja započelo je otvaranje prvih cvjetova jabuke. No, s početkom mjeseca travnja bilježimo uglavnom prohladno, vjetrovito i povremeno vlažno razdoblje koji su negativno utjecali na smrzavanje cvjetnih organa voćaka (vidi Tablicu 1.), ali i na prve ovogodišnje primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis) (vidi Tablicu 2.).

Tablica 1. Najniže temperature zraka zabilježene tijekom tri hladne noći u mjesecu travnju 2012. godine na više mjernih lokaliteta u Međimurju (mjerni uređaji "iMetos", "CDA Agra", senzori na visini 2 m):
Lokalitet
Noć 1./2. travnja 2012.
Noć 8./9. travnja 2012.
Noć 9./10. travnja 2012.
Kotoriba
-5,1°C
-1,2°C
-3,3°C
Donji Pustakovec
-4,6°C
-3,1°C
-2,6°C
Orehovica
-4,2°C
-1,6°C
-2,2°C
Belica
-5,2°C
-1,9°C
-2,4°C
Novakovec
-6,4°C
-4,1°C
-4,4°C
Orehovčak (Ž.Gora)
+0,6°C
-0,5°C
-1,7°C

Posebno su bile kritične hladne noći 1./2. travnja i 9./10. travnja o.g. jer se tada temperatura ispod točke smrzavanja spustila već oko ponoći, pa su negativne temperature trajale duže od 5 sati. U vrijeme pune cvatnje jabuke su vrlo osjetljive na smrzavanje pri vrijednostima od -2,2° do -2,8°C (Miljković, 1991). 

Tablica 2. Količina oborina na mjernim lokalitetima u Međimurju od početka travnja 2012. (mm, mjerni uređaji "iMetos"):
Mjerni lokalitet
Datum, oborine (mm)
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
12.4.
13.4.
14.4.
16.4.
Kotoriba
13,6
2,4
15,4
4,2
2,2
0,4
D.Pustakovec
5,6
2,6
17,0
0,4
3,0
1,8
0,6
Orehovica
7,2
2,4
12,2
0,2
3,4
0,2
2,4
0,6
Belica
5,4
4,6
32,6
0,4
3,6
0,6
2,2
0,6
Novakovec
15,8
5,4
25,2
0,2
3,0
1,4
0,6
0,2
Trnovčak
3,4
6,0
20,0
0,2
5,4
2,8
0,6
 

Vrlo jaka zaraza uzročnikom krastavosti na svim lokalitetima u Međimurju je zabilježena 6. i 7. travnja 2012. godine. Na većini lokaliteta je od 12. do 16. travnja o.g. palo od 5 do 10 mm kiše, ali zbog prohladnog i vjetrovitog razdoblja tada nismo zabilježili jače uvjete za primarne zaraze uzročnikom krastavosti. 

Zbog pada dnevnih temperatura, čestog vjetra i manjka oprašivača nisu zabilježeni optimalni uvjeti za primarni razvoj karantenske bakterijske paleži u nasadima jabuke i kruške (Erwinia amylovora). U narednih 5 dana ne očekujemo temperature veće od 18°C, pa smatramo da veća opasnosti od ove bolesti u punoj cvatnji jabuka još nema. 

Tablica 3. Izbor pripravaka (fungicida) za zaštitu jabuka i krušaka od uzročnika krastavosti od početka i tijekom pune cvatnje:
Kemijska skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
 
 
 
 
površinski pripravci
mankozeb
Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP,Crittox MZ, Caiman WP, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal WP
 
 
0,25 %
ditianon
Delan 700 WDG
Delan 500 SC
Delan SC 750
0,05-0,075 %
0,075-0,1 %
0,05 %
anilino-pirimidini
ciprodinil
Chorus 75 WG
0,02-0,03 %
strobilurini
krezokism-metil
Stroby DF
0,02 %
trifloksistrobin
Zato 50 WG
0,015 %
kombinirani
pirimetanil & flukvinkonazol
Clarinet SC
0,1-0,15 %
ditianon & piraklostrobin
Tercel WG
0,2-0,25 %
 
inhibitori biosinteze ergosterola
difenkonazol
Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC
0,013-0,015 %
fenbukonazol
Indar EW
0,06 %
flusilazol
Punch 10 EW
0,024 %
 

Cvatnja jabuka i krušaka je najosjetljiviji razvojni stadij na moguće primarne zaraze uzročnikom krastavosti, a tada ne preporučujemo koristiti djelatne tvari koje negativno utječu na klijavost polena ili su potencijalno opasnije za oprašivače (pčele medarice). Prednost pri izboru fungicida za suzbijanje uzročnika krastavosti tijekom cvatnje jabuka i krušaka dajemo u popisu Tablice 3. Broj i razmak tretiranja u cvatnji određuje količina i raspored oborina. Proizvođači u integriranoj proizvodnji voća moraju se pridržavati ograničenja o maksimalnom broju primjene određenih djelatnih tvari tijekom sezone (vidi "Tehnološke upute za integriranu proizvodnju voća u 2012.", koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede (www.mps/poljoprivreda/integrirana).  

Nakon svakih 20-40 mm oborina planirati i ponoviti zaštitu od najopasnije bolesti – uzročnika krastavosti. Inhibitori biosinteze ergosterola kurativno nisu učinkoviti na temperaturama zraka nižim od 10°C.

Već od početka travnja o.g. zabilježili smo početni razvoj pepelnice (Podosphaera leucotricha) jabuka iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama idared i jonagold. U samoj cvatnji jabuka djelatne tvari iz skupine strobilurina i inhibitora biosinteze ergosterola, odnosno kombinirani pripravci (vidi Tablicu 3.) su djelotvorne protiv pepelnice u nasadima i sortama gdje je potrebno suzbijati ovu bolest! Suzbijanje pepelnice u nasadima krušaka nije potrebno.

Zahlađenje od mjeseca travnja nije pogodovalo jačem množenju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), pa nakon razvoja prvih jedinki iz zimskih jaja trenutno još nema njegove kritične populacije. Niske temperature u cvatnji nisu pogodovale kritičnom letu voćnih osica (Hoplocapma), a na praćenim lokalitetima još nije zabilježen kritičan let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Kruškina buha (Psylla pyri) je odložila jaja još krajem ožujka, ali je njihov razvoj usporen zbog prosječnih nižih srednjih temperatura zraka. Trenutno primjena insekticida u voćnim nasadima jabuka i krušaka nije potrebna. 

 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
Pripremi za ispis