Javna rasprava o lokalnoj agendi: Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka

Tijekom mjeseca studenog i prosinca 2011. godine kroz četiri tematska vijeća: razvoj turizma, rekreacijskog, društvenog i kulturnog života uz rijeke, razvoj energetike i infrastrukture uz rijeke, razvoj poljoprivrede i gospodarstva uz rijeke, očuvanje biljnih i životinjskih vrsta rijeka i biološke raznolikosti izvršena je SWOT analiza i definirani glavni ciljevi unutar agende. U radu vijeća sudjelovalo je preko 40 sudionika iz relevantnih institucija, udruga građana i šire javnosti.

Kao prioritetni ciljevi unutar agende (lokalne strategije) definirani su: postavljanje putokaza do kupališta, uređenje kupališta i pristupačnosti rijekama, izrada kupskog čamca u suradnji s Šumarskom školom u Karlovcu, orijentacija ka obnovljivim izvorima energije (geotermalni izvori u blizini naselja Rečice), osnivanje centra za slatkovodno ribarstvo s izgradnjom slatkovodnog akvarija, uređenje tkz. Drvenog placa u sklopu revitalizacije povijesne jezgre kao seoske tržnice. 

Završne javne rasprave o agendi održane su sredinom i krajem ožujka, te je usuglašen konačni tekst, koji će nakon tiska biti upućen na usvajanje Gradskom vijeću Karlovca.

 
Područni odjel HPK-a Karlovačke županije
Krešimir Fumić, dipl. ing. agr,
viši savjetnik za agroekonomiku
 
                                                                      
Pripremi za ispis