Obavijest proizvođačima soje 19.04.2012.

Soja je okopavinska kultura kojoj korovi najveću štetu nanose u prvih 2-3 tjedna nakon nicanja. Stoga je suzbijanje korova vrlo važna mjera kod proizvodnje soje.

U periodu nakon sjetve, a prije nicanja soje primjenjuju se tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene. 

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Linurex 50 WP, Afalon, Afalon disperzija, Tor 70 WP, Tor 70 WG, Sencor WP 70, Sencor WG 70, Dancor 70 WG, Metriphar, Senat WG, Joker, Scorpio 70 WG, Senior, Metro, Demet 70 WG, Mistral 70 WG, Orion, Clon 480 EC i dr. 

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Frontier X2, Proponit 840 EC, Stomp 330 E, Ston, Dost 330 E, Strong, Pendigan 330 EC, Tiara WG 60 i dr. 

Budući da navedena sredstva djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne), potrebno ih je kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak. No, možete koristiti Plateen WG 41,5 ili Escort već gotove kombinacije za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu.  

Provedeno tretiranje potrebno je zabilježiti u Evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja (sukladno Pravilniku o uputama kojih se moraju pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati – NN 135/08). 

Prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača!

     Mirta Križanić Božurić, dipl. ing. agr.
E-mail: Mirta.Krizanic@komora.hr
Pripremi za ispis