Obavijest proizvođačima krumpira 19.04.2012.

Da bi biljci krumpira osigurali nesmetani rast bez prisutnosti korova, nakon sadnje, a prije nicanja krumpira može se koristiti nekoliko vrsta herbicida.

Za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Sencor WP-70, Sencor WG 70, Tor 70 WP, Tor 70 WG, Metriphar, Joker, Senat, Scorpio 70 WG, Dancor 70 WG, Senior, Metro, Demet 70 WG, Mistral 70 WG. Svi ovi navedeni pripravci koriste se u dozi 0,75-1,5 kg/ha ovisno o tipu tla, a mogu se koristiti i nakon nicanja krumpira (ne u ranim sortama krumpira – Jerla i dr.) ali u smanjenim dozama.

Također za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova mogu se koristiti Racer 25 EC, Rubin ili Master EC 25 u dozi 2 l/ha, Orion ili Clon 480 u dozi 0,2 l/ha. Vrlo česta je kombinacija herbicida Racer 25 EC (1,5 l/ha) + Sencor (0,6 kg/ha) prije nicanja krumpira.

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti: Linurex 50 WP, Linurex 50 SC ili Afalon disperzija (ne u mladom krumpiru)

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova: Plateen WG 41,5 (2-2,5 kg/ha), Tiara 60 WG (1 l/ha), Dost 330 EC, Stomp 330 EC, Ston, Strong, Pendigan 330 EC u dozi od 4-6 l/ha i Penida grande (3-4,6 l/ha). 

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli, a njihova djelotvornost ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova. 

Napominjemo da obavezno prije primjene sredstva pročitate priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

 
Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr
Pripremi za ispis