Obavijest poljoprivrednicima 19.04.2012.

Nakon kasnog mraza, koji je netom iza Uskrsa zahvatio najšire područje Ravnih kotara, u većoj ili manjoj mjeri su stradali nasadi vinove loze i koštičavog voća, ponajprije nasadi breskve i nektarine, te šljive i trešnje.

Stoga po prestanku oborina preporučujemo izvršiti zaštitu stradalih nasada, kako štete ne bi bile još i veće, te kako bi se postojeće čim prije sanirale.

Najbolje je rabiti jedan od pripravaka: TELDOR SC 500 ili KIDAN ili LUPO

Provedbom zaštitnih mjera nužno je voditi računa o uputi proizvođača rabljenog sredstva.  

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr. 
E – mail: Ivan.Simicevic@komora.hr
 
Pripremi za ispis