Obavijest voćarima 17.04.2012.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka  da izvrše tretiranje protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  i pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama kad vremenski uvjeti dozvole. Jabuke se nalaze u fenofazi   F2 –puna cvatnja. Intenzivni nasadi krušaka se nalaze u fenofazi G- početak opadanja latica. Primijenite jednu od kombinacije pripravaka: Chorus 75 WG + Dithane M-45, Clarinet SC + Captan 50 (Merpan 50 WP, Stoper)Score 250 EC (Cros) + Dithane M-45(Mankozeb, Star 80 WP).

U nasadima jabuka protiv pepelnice dodati pripravak močivi S: Chromosul 80, Thiovit Jet, Sumpor SC. 

Proizvođače višanja upozoravamo na potrebu  ponovljenog tretiranja protiv uzročnika bolesti monilije (Sclerotinia laxa)u voćnjacima koji se nalaze u fenofazi cvatnje i precvjetavanja zbog noćnih i jutarnjih oborina.

Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka: Teldor SC 500, Signum, Bavistin FL, Zino, Kidan, Lupo, Chorus 75 WG. 

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

 
 
Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
 
Pripremi za ispis