Obavijest proizvođačima trešnje, višnje i breskve 17.04.2012.

Meteorolozi i dalje najavljuju kišovito vrijeme. U nasadima  koštičavog voća (trešnja, višnja, breskva) savjetujemo provesti preventivnu zaštitu protiv šupljikavosti lista pripravkom na osnovi kaptana  (Captan 50, Merpan 50 WP, Captan WP 50 i sl.).   

U nasadima višnje koji su još u stadiju cvatnje ili na kraju cvatnje savjetujemo ponoviti zaštitu protiv paleži cvijeta i sušenja grančica – Monilinia laxa jednim od pripravaka za tu namjenu npr. Kidan, Lupo, Signum i sl.                                                                                         

Uočena je pojava crne trešnjine uši na višnji i trešnji. Kritičan broj je 3 kolonije na 100 izbojaka.

Insekticidi se smiju upotrijebiti samo u nasadima koji više nisu u cvatnji, Protiv crne trešnjine uši na trešnji može se upotrijebiti pripravak Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480 (dozvoljen u integriranoj zaštiti).

Primjenu izvršiti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, dok pčele ne lete!

Cvatući podrast u vrijeme tretiranja mora biti odstranjen!

Spomenuti insekticidi nisu dozvoljeni u integriranoj proizvodnji!                                   

Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača i paziti na mogućnost miješanja insekticida i fungicida! 

Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr
 
Pripremi za ispis