Obavijest proizvođačima šljiva 17.04.2012.

Meteorolozi i dalje najavljuju kišovito vrijeme. Savjetujemo provesti preventivnu zaštitu nasada šljive protiv šupljikavosti lista pripravkom na osnovi kaptana  (Captan 50, Stoper, Merpan 50 WP, Captan WP 50).                                                                                              

U vrškovima izboja u mladim nasadima šljive uočena je jača pojava gusjenica koje su uvijene u list. Kritičan broj je 6-10 gusjenica na 100 pregledanih izbojaka.                              

Let šljivinih osica na praćenim lokalitetima nije bio intenzivan. U nasadima u kojima se očekuje nešto ploda može se provesti tretiranje i protiv šljivinih osica.                                     

Protiv gusjenica i šljivinih osica može se upotrijebiti insekticid na osnovi dimetoata (Rogor 40, Chromogor 40, Perfekthion, Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). Isti su djelotvorni i na lisne uši no ne smiju se miješati s kaptanom.

Protiv gusjenica, šljivinih osica i lisnih uši može se upotrijebiti pripravak na osnovi alfa-cipermetrina (Fastac 10 SC, Alfa 10 SC i sl). Djelotvorni su na gusjenice i lisne uši koje nisu uvijene u list.                                                                                                                                                

Primjenu insekticida izvršiti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, dok pčele ne lete!                                                 

Cvatući podrast u vrijeme tretiranja mora biti odstranjen!

Paziti na mogućnost miješanja insekticida i fungicida!

Spomenuti insekticidi nisu dozvoljeni u integriranoj proizvodnji!                                   

Pripravke primijeniti prema pisanoj uputi proizvođača!

 
Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr
 
Pripremi za ispis