Obavijest proizvođačima koštićavog voća 17.04.2012.

Nakon cvatnje u nasadima koštićavog voća preporuča se izvršiti tretiranje protiv šupljikavosti lista. Od pripravaka predlažemo: Captan 50, Captan WP 50 ili Merpan 50 WP

U nasadima koštićavog voća također je potrebno vršiti kontrolu na prisutnost lisnih uši. Ukoliko se utvrdi prisutnost lisnih uši za tretiranje mogu se primijeniti insekticidi: Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Magnum 200 SL, Dali ili Congo.  

Sukladno Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, NN 73/10) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.  

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.  

 
Suzana Slovic, dipl. ing.
E-mail:
Suzana.Slovic@komora.hr
 
Pripremi za ispis