Obavijest voćarima 11.04.2012.

Voćarima intenzivnih nasada jabuka preporuča se provesti zaštitu nasada čim to vremenske prilike dopuste. Potrebna je zaštita od krastavosti, odnosno fuzikladija i pepelnice. Tijekom jučerašnje večeri i protekle noći palo je oko 10 L kiše. Jabuke su trenutno u cvatnji, a od prošlog tjedna zbog temperatura viših od prosjeka zeleni organi su duplo veći i zato ih je potrebno zaštititi.  Preporuča se tretirati s INDAR u količini od 600 ml na hektar ili CLARINET u količini od 1.5 L na hektar ili SCORE u količini od 130 ml na hektar. Jednom od sistemičnih preparata preporuča se kombinirati i jedan od kontaktnih preparata u svrhu suzbijanja krastavosti npr. STAR ili MANKOZEB ili PINOZEB ili MANKOKAL ili MERPAN ili CAPTAN u količini od 2 kg na hektar.

Voćarima koji će tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv krastavosti primjena CUTISAN u količini od 2 kg na hektar ili MYCOSIN-VIN u količini od 5 kg na hektar. Ukoliko padne 15 i više litara kiše na m² potrebno je nakon oborine ponoviti tretman. 

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana popuniti tablicu evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

 
                                                                 Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
                                                              E-mail: Gordana.Lovrec@komora.hr
 
Pripremi za ispis