Obavijest međimurskim proizvođačima merkantilnog krumpira o mjerama suzbijanja korova! 10.04.2012.

Meteorološki uvjeti krajem ožujka i tijekom prve dekade mjeseca travnja 2012. godine nisu bili u skladu s višegodišnjim prosjecima, jer je drugu polovicu ožujka obilježilo iznadprosječno suho i toplo razdoblje, pa je u takvim je uvjetima sadnja krumpira obavljena značajno ranije i brže nego proteklih godina! Klijanje i nicanje usjeva krumpira je zbog optimalne topline zemljišta relativno brzo, a prema najavama tijekom dana od 5.-7. travnja o.g. je pala očekivana kiša, pa je stanje vlažnosti tla u narednim danima optimalno za primjenu herbicida prije nicanja krumpira. Naredne oborine ponovno očekujemo u danima 11.-13. travnja o.g.! Zemljišni herbicidi suzbijaju većinu sitno-sjemenih korova koji niču iz relativno plitkog površinskog sloja tla, a primjenjuju se nakon sadnje a prije nicanja korova i usjeva krumpira! Moguće je humke na poljima s ranijom sadnjom nagrnuti ako usjev krumpira već niče, a primjena zemljišnih herbicida još nije obavljena. U višegodišnjim su pokusima dominantne 3 jednogodišnje korovne vrste koje rastu u hrvatskim okopavinama, a također u usjevima krumpira: kostrva ili koštan (Echinochloa), loboda (Chenopodium) i limunđik ili "partizanka" (Ambrosia). Stoga u optimalnim uvjetima vlažnosti zemljišta valja protiv travnih i širokolisnati jednogodišnjih korova u krumpiru planirati primjenu jednog od dopuštenih zemljišnih herbicida.

Tablica 1. Zemljišni herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) korova u krumpiru primjenom nakon sadnje, a prije nicanja:
Djelatna tvar
Pripravak
Napomena
pendimetalin
Stomp 330 E, Dost, Panida GRANDE, Ston, Strong
Suzbijaju uglavnom sjemenske travne korove.
metribuzin
Sencor 70, Dancor, Demet, Joker, Metriphar, Mistral, Scorpio, Senat, Senior, Tor
Suzbijaju sjemenske širokolisnate korove, a mogu se u smanjenim količinama primijeniti i nakon nicanja krumpira (ali na ranijim sortama bijele kožice gomolja mogu biti fitotoksični)!
linuron
Linurex
Ne u mladom krumpiru, Suzbijaju sjemenske širokolisnate korove.
flukloridon
Racer 25, Ares, Master, Razor, Roko Rubin
U propisanim dozama na lakšim tlima nakon jače kiše depresivno djeluju na iznikli krumpir.
klomazon
Clon 480, Orion
 
metribuzin + flufenacet
Plateen WG
Suzbija sjemenske travne i širokolisate korove.
 
Tablica 2. Selektivni herbicidi koji se mogu koristiti nakon nicanja usjeva krumpira:
Djelatna tvar
Pripravak
Napomena
bantazon
Basagran 600, Bazano, Bentagran, Sax 600
Suzbija širokolisnete korove u mlađim razvojnim stadijima. U propisanim dozama pri jačoj insolaciji fitotoksični za većinu sorata krumpira tolerantnih na cistolike nematode. Višekratna primjena u smanjenim količinama.
rimsulfuron
Tarot 25 DF, Sorgum, Sparta, Talon, Titan, Trawell
Suzbija jednogodišnje uskolisnate (travne) i neke širokolisnate korove, te višegodišnje uskolisnate korove.
cikloksidim
Focus ULTRA
 
 
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisnati (travni) korovi.
fluazifop-P-butil
Fusilade FORTE
kizalofop-p
Pantera EC, Gepard, Leopard, taris
kletodim
Select, Select SUPER
 
Ako usjevi krumpira niknu prije primjene zemljišnih pripravaka tada je korove moguće suzbijati nakon nicanja usjeva višekratnom primjenom smanjenih količina selektivnih herbicida uz uporabu manjeg volumena škropiva po jedinici površine (npr. protiv širokolisnatih korova primjenom bentazona i(ili) metribuzina, a protiv trava veći broj selektivnih pripravaka navedenih u Tablici 2.). Širokolisnati korovi tada ne smiju imati veći razvojnih stadij od kličnih listova ili prvog para razvijenih listova. Usjevu krumpira većem od 15-20 cm raste sortna osjetljivost na primjenu punih ili propisanih doza bentazona, pa isti tada ne preporučujemo!

Protiv naknadno izniklih travnih korova (npr. kostrve ili koštana, svračje noge, muhara, pirike i dr.) u krumpiru također možemo nakon nicanja višekratno koristiti brojne selektivne herbicide (npr. Tarot, Fusilade Forte, Focus Ultra i dr. navedene u Tablici 2.), uz obavezno pridržavanje propisane karence.

Svi navedeni pripravci u Tablicama 1. i 2. su dopušteni u integriranoj proizvodnji krumpira u našoj zemlji (prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju ratarskih kultura godina 2012.", a prilikom primjene pridržavati propisane količine ili doze navedene u uputama uz svako sredstvo za suzbijanje korova u krumpiru.

 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
Pripremi za ispis