Obavijest maslinarima 06.04.2012.

Maslinarima preporučamo obaviti preventivno tretiranje protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina). Posebno skrećemo pažnju i potrebu za tretiranjem osjetljivijih domaćih sorti. Za zaštitu preporučamo koristiti pripravke na osnovi: bakrenog sulfata, bakrenog oksida, bakrenog oksiklorida i bakrenog hidroksida.

Bakreni pripravci primijenjeni u ovom periodu smanjuju širenje i bakterijske bolesti raka masline (Pseudomonas savastanoii) kao i na dezinfekiju rana nakon provedene rezidbe.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti prema uputama proizvođača.

Provedeno tretiranje upisati u evidencijski list korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@komora.hr

Pripremi za ispis