Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 04.04.2012.

Na većini lokaliteta jabuke se nalaze u razvojnoj fazi „roza balona“. Meteorolozi u narednim danima najavljuju mogućnost oborina što će pogodovati razvoju krastavosti (Venturia inaequalis). Voćarima savjetujemo da prije kiše izvrše zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka. Od pripravaka predlažemo: DelanSC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora.

Na lokalitetima gdje je započelo otvaranje cvjetnih pupova umjesto sumpornih pripravaka prednost dajemo fungicidima: Stroby WG ili Zato WG, koji suzbijaju krastavost i pepelnicu.

Sukladno Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, NN 73/10) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl.ing.
e-mail: Suzana.Slovic@komora.hr 

Pripremi za ispis