Obavijest ratarima 30.03.2012.

Obavještavamo proizvođače uljane repice da je pregledaju svoje usjeve, jer je dolaskom toplijih dana zapažena  pojačana aktivnost repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Ovo je najvažniji štetnik uljane repice, štetu radi izgrizajući pupove, dok su još zatvoreni i prekriveni lišćem.

Prag odluke kada treba izvršiti suzbijanje ovog štetnika je 0,8-1 sjajnika po terminalnom cvatu, kada su pupovi još pokriveni lišćem (D1), a kad pupovi postanu vidljivi a još su stisnuti zajedno i nediferencirani (D2), prag odluke je 1-1,5 sjanika po terminalnom cvatu.

Ako se uoči kritičan broj potrebno je izvršiti suzbijanje ovog štetnika jednim od insekticida: Chromorel D, Pinurel D, Reldan 40 EC, Fastac 10 SC, Direkt, Decis 1,25 EC, Beta-baythroid EC 025, Karate 2,5 EC, Rotor 1,25 EC i dr

Preporučena sredstva primijeniti sukladno uputama proizvođača!

Obavljeno tretiranje treba upisati u evidencijski list, te ambalažu pravilno zbrinuti!

Marijana Milušić dipl.ing
e-mail: Marijana.Milusic@komora.hr

Pripremi za ispis