Obavijest vinogradarima 29.03.2012.

Poštovani,
ponovno prosljeđujemo obavijest za vinogradare zbog uočene tehničke pogreške kod objave preporuke.

Na većini lokaliteta vinova loza se nalazi u razvojnom stadiju «vunastog pupa» pa upućujemo vinogradare da izvrše prvu preventivnu zaštitu za suzbijanje fomopsisa ili crne pjegavosti. Loza je na zarazu uzročnikom crne pjegavosti najosjetljivija u fenofazi otvaranja pupova i pojavi prvih listića. U ovom razvojnom stadiju moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra: Nordox super 75, Bakreno vapno WP 50, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion, Champion 50 WG, Blauvit, Champion tekući, Cuproline, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha 20, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Bordoška juha 20 WP, Bordoška suspenzija S-20, Modra galica ili Plavi kamen. Moguće je koristiti pripravke koji su kombinacija pripravka bakra i mineralnog ulja: Crveno ulje, Plavo ulje ili Modro ulje.
Za smanjenje populacije grinja bakrenim je pripravcima moguće dodati pripravke na osnovi sumpora, ali u pojačanoj koncentraciji.
Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora ne preporuča se miješanje s pripravcima koji sadrže mineralna ulja.
Sukladno Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, NN 73/10) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.
Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl.ing.
e-mail:
Suzana.Slovic@komora.hr

 

 

Pripremi za ispis