Obavijest za voćare 23.03.2012.

Budući da se za vikend najavljuje nestabilno vrijeme preporučujemo u nasadima bresaka i nektarina koje su u fazi D i E preventivno prskanje prije kiše od uzročnika bolesti kovrčavost lista (Taphrina deformans) pripravcima: Delan SC750, Delan 500SC, Dodine S-65, Chromodin S-65 ili Daconil 720SC.
Nasadi marelica kod kojih je počelo otvaranje cvjetova potrebito je zaštititi od uzročnika sušenja grančica i cvjetova (Monilia laxa) koristeći jedan od pripravaka: Teldor SC500, Signum DF, Zino i dr. Zaštitu obaviti prije oborina.
Nasadi jezgričavog voća (jabuke, kruške) u fazi su bubrenja pupova do faze mišjih ušiju. Budući se za vikend očekuju oborine preporučujemo prvu preventivnu zaštitu od krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) koristeći se jednim od pripravaka na osnovi bakra: Nordox 75WG, Kocide DF, Cuprablau Z, Neoram WG, Kupropin WP i dr.
 
Koncentraciju bakrenih pripravaka prilagoditi fenofazi nasada.
 
Ukoliko smo zimskim pregledom nasada ustanovili kritičan broj štetnika jaja lisnih ušiju (25 jaja /1m ) jaja crvenog puka (1000 jaja ) i štitastih ušiju bakrenom pripravku dodati Bijelo ulje ili Mineralno ulje.
 
Pregledati pupove na prisutnost jabučnog cvjetara (Anthomonus pomorum) osobito voćnjaci u blizini šuma.
 Kritičan broj je ako se otresanjem 100 izboja pronađe više od 20-.30 cvjetara.
 
Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača.
 
Ne zaboravite Evidencijski list.
 
 
Mara Maglić dipl.ing.
e-mail Mara.Maglic@komora.hr
Pripremi za ispis