Obavijest ratarima 20.03.2012.

Poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili zaštitu od korova u jesen, obavezno je treba provesti u nadolazećim danima. Do kraja busanja u oziminama se mogu primijeniti herbicidni pripravci Tena, Dicuran Forte, Logran 20 WGiFilon te se na taj način riješiti korova koji uslijed toplog vremena brzo niču i zakorovljuju usjev. Za bolju učinkovitost važno je da korovi nemaju više od 4 prava lista. Možete primijeniti i jedan od herbicida protiv širokolisnih korova: Snsak, Dikopin, Deherban A, Dikocid  Mustang, Lancelot 450 WG ili kombinacije Granstar + Starane 250 ili  Comet 250 djeluje i na višegodišnje korove ili Logran 20 WG kojem semože dodatiAxial 50 EC radi proširenja spekta djelovanja i na travnate korove.
 
Upozoravamo proizvođače uljane repice da izvrše pregled na prisutnost velike i male repičine pipe.
Pragom odluke se smatra pronalazak 1 velike pipe na 5 biljaka ili 1 male pipe na 40 pregledanih biljaka.
Ako se utvrdi prisutnost potrebno je izvršiti tretiranje jednim od navedenih pripravaka: Karate Zeon, Karate 2,5 EC, Sumialfa 5 FL.
 
Poljoprivrednim proizvođačima savjetujemo pregled svojih ozimina – pšenice, ječma, uljane repice na napad poljskihglodavaca. Svakako pregledati površinepodtravama, djetelinamailivadama te njihova prirodna staništa tzv rezervati, neobradivepovršinenasipa, rubovicestaiputovatemeđe. Opasnim se smatra više od 20 rupaodvoluharicapoaru.
Rodenticid stavljati uaktivneotvoretejuzatvoritinagazom. Za tu namjenu primijeniti: –Brodilonmamac, Brodilonpelete, Rodexionkomplex, Ratimor žitnimamaciliTerminatorxžitnimamac.
 
Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!
 
Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.
 
ĐurđicaKšenek, dipl.ing.agr.
Pripremi za ispis