Obavijest voćarima 02.03.2012.

Koštićave voćke ( marelica, breskva, nektarina, šljiva) u stadiju napučenog pupa valja preventivno zaštititi protiv gljivičnih i bakterijskih  bolesti. Za tu namjenu uputno je koristiti pripravke na osnovi bakra ,kombinaciju bakra s mineralnim uljima( Plavo ulje, Modro ulje, Crveno ulje) ili kombinaciju bakra s biljnim uljem ( Duopak Prima+Neoram WG ) koji ujedno djeluju na prezimljujuće oblike štetnika (jaja lisnih uši, štitasta uš, jaja crvenog pauka).
 
Tretiranje obaviti po mirnom vremenu uz dovoljan utrošak škropiva, sukladno uputama proizvođača!
 
Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
e-mai: Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr
HPK Dubrovačko-neretvanska županija
Pripremi za ispis