Započinje ovogodišnje zaprimanje zahtjeva za potpore u poljoprivredi

Jedinstveni zahtjev uvijek podnosi nositelj poljoprivrednog gospodarstva u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja tekuće godine. U slučaju da poljoprivrednici nisu u mogućnosti samostalno popuniti zahtjev, na raspolaganju su im 394 djelatnika: regionalnih ureda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatske poljoprivredne komore, koji će pozivati poljoprivrednike telefonom te ponuditi pomoć kod popunjavanja zahtjeva. Važno je napomenuti da prije podnošenja zahtjeva poljoprivrednici trebaju provjeriti i po potrebi obnoviti podatke u upisnicima i registrima.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje potpore u poljoprivredi:

·         pravodobno podnošenje Jedinstvenog zahtjeva

·         upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

·         upis zemljišta u ARKOD sustav,

·         obavljanje poljoprivredne aktivnosti,

·         upis stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja i ostale
          propisane upisnike te propisno označavanje,

·         pravodobno dostavljanje dodatne obavezne dokumentacije,

·        upis u Registar obveznika poreza na dohodak,ukoliko 
         je gospodarstvo ostvarilo više od 48.000,00 kn od izravnih
         plaćanja i mjera ruralnog razvoja u prethodnoj  kalendarskoj
         godini,

·         ispunjavanje minimalno poticanih količina, ispunjavanje dobrih
          poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (višestruka sukladnost).

Izvor: www.apprrr.hr

Pripremi za ispis