Praktične edukacije u sirarstvu

Certificirani tečaj Andragoškog minimuma je održala hrvatska Agencija za odgoj i obrazovanje, a trodnevni tečaj iz specijalnog sirarstva je održala kolegica Majda Tumpejh donedavna savjetnica slovenske savjetodavne službe – specijalist za sirarstvo u njihovoj edukacijskog siranih smještenoj u sjedištu Kmetijsko Gozdarske Zbornice u Ptuju.

U toj edukacijskoj sirani, koja je izgrađena sredstvima dobivenim kroz različite slovenske nacionalne mjere ruralnog razvoja i sredstvima iz projekata EU, kroz proteklih desetak godina praktičnu obuku su prošli gotovi svi slovenski proizvođači sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (kmetijama).

Tijekom odlično organiziranog tečaja naučili smo raditi nove proizvode: sirne rolade, jogurt, razne meke sireve, sir u tipu ementalca, dodavanje voćnih baza i voćnih pripravaka jogurtu i sirutci i sl.

sir_radionica1.jpg

To novo stečeno znanje nam sada itekako pomaže kod organiziranja praktičnih radionica za naše male sirare gdje ih učimo kako napraviti nove proizvode te kako oplemeniti postojeće proizvode i nusproizvode kao što je sirutka, a koja se danas većinom baca i predstavlja velik problem kod zbrinjavanja ili služi kao hrana životinjama.

Prva takva praktična radionica izrade „novih“ proizvoda održana je 7. Lipnja na OPG-u Melite Jadanec Čutura i Romine Zadravec (predsjednice Saveza Udruga malih sirara RH „SirCro“) u Kusanovcu u Zagrebačkoj županiji za članove Udruge „SIREK“.

Radionicu su vodile savjetnice Javne poljoprivredne savjetodavne službe Hrvatske poljoprivredne komore, članice Radne grupe za sirarstvo: Anđelka Pejaković, Višnja Magdić i Darija Marković.

sirutka.jpg

Na radionicu se odazvalo dvadesetak sirara, a pokazana im je izrada jogurta, izrada sirnih rolada te dodavanje voćnih baza jogurtu i sirutci. Sirutka koja ostaje nakon prirodnog zakiseljavanja mlijeka i proizvodnje svježeg sira bez ikakvih dodataka na seljačkim domaćinstvima je s nutritivnog i zdravstvenog stajališta visokovrijedan proizvod koji treba pronaći put do potrošača pa nakon edukacije proizvođača slijedi i edukacija potrošača.

 
Hrvatska poljoprivredna komora
Javna poljoprivredna savjetodavna služba
Radna grupa za sirarstvo 
Pripremi za ispis