Obavijest proizvođačima povrća za vlastite potrebe!

14.06.2018.

Prije nešto više od tri tjedna (22.5. 2018.) tržnim proizvođačima plodovitog povrća (rajčica, paprika, krastavci) (ali također za vlastite potrebe) uputili smo preporuke za preventivne mjere zaštite od dominantnih uzročnika bolesti i štetnika. Nakon što smo u prvih 12 dana mjeseca lipnja o.g. bilježili iznadprosječno vruće i sparno meteorološko razdoblje od večernjih sati prije 6 dana bilježimo česte oborine. Oblačni i sparno obilježilo je jučerašnji dan, te je navečer započela kiša koja pada čitavu proteklu noć i tijekom današnjeg jutra, te je na središnjem dijelu Županije u proteklih 12 sati palo više od 60 mm kiše! U naredim danima neće biti vruće kao u prvoj dekadi ovog mjeseca, a još mu moguće nove oborine do kraja ovog tjedna!

Vrlo je visoka vlažnost zraka, pa je otežano prozračivanje plastenika gdje se uzgaja plodovito povrće (npr. rajčica, salatni krastavci). VAŽNO: Još dana 24.05. 2018. primijećeni su prvi simptomi plamenjače u na lišću rajčice (Phytophthora infestans) uzgajanoj u plastenicima u središnjem dijelu Međimurja! Stoga proizvođačima rajčice u blizini krumpirišta preporučujemo redovito pratiti zdravstveno stanje biljaka i provoditi preventivne mjere za suzbijanje najopasnije bolesti! Pronađeni su i prvi znakovi sive plijesni (Botrytis cinerea) pri zaštićenom uzgoju rajčica u plastenicima. Od uzročnika bolesti trenutno veća opasnost prijeti od vrsta koje su prilagođene povišenim temperaturama i sparini (npr. siva plijesan, pepelnica, baršunasta plijesan, pjegavosti lista i dr.). Prema potrebi (svakako nakon prvih simptoma bolesti) provoditi mjere usmjerene primjene fungicide izborom mogućih fungicida navedenih u Tablici 1.!

Toplo i sparno meteorološko razdoblje više pogoduje prekomjernom množenju štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito u zaštićenog proizvodnji plodovitog povrća. Među njima gotovo se svake godine javljaju lisne uši, štitasti moljci, tripsi, fitofagne grinje i štetne gusjenice. Stoga je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja povrća i vješanje žutih te plavih ljepljivih ploča čiji donji rub mora biti pomican na vršnim dijelovima biljaka. Prema potrebi obaviti mjere usmjerene zaštite izborom pripravaka navedenih u Tablici 2.!

Tablica 1. Mogući izbor nekih fungicida za zaštitu rajčice protiv najvažnijih vrsta bolesti lišća, stabljike i plodova s propisanom kraćom karencom:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora

Alternaria

Botrytis

Fulvia

Equation PRO

+

+

-

-

7

Signum DF*

-

+

+

+/-

3

Quadris* ili Ortiva*

+

+

-

-

3

Revus SC

+

-

-

-

3

Acrobat MZ

+

-/+

-

-

3

Ranman Top SC

+

-

-

-

4

Domark ME*

-

-/+

-

+

4

Teldor 500 SC

-

-

+

-

4

Topsin SC

-

-

-

+

3

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana) (prije pojave simptoma bolesti). Na otvorenom malim krastavcima (kornišonima) u zaštitama koristiti fungicide kraće karence (3-4 dana), jer traje vrijeme dozrijevanja i berbe plodova npr. Aliette Flash WG (Avi WG) (0,3 %) (K = 4 dana) ili  Revus SC (0,06 %) (K = 3 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je u prvom dijelu vegetacije primijeniti fungicide Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana), Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i slično.

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Kad se pojavi kritična populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Tablica 2. Mogući izbor nekih insekticida za zaštitu rajčice protiv nekih najvažnijih vrsta štetnika (s propisanom kraćom karencom):

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši

Štitasti moljci

Gusjenice

Grinje

Avaunt SC

-

-

+

-

3

Actara WG

+

+

-

-

3

Runner SC

-

-

+

-

1

Laser KS*

-

-

+

-

3

Affirm WG

-

-

+

-

3

Vertimec EC*

-

-

-

+

7

Kraft EC*

-

-

-

+

7

Teppeki WG

+

+

-

-

3

Pyxal EC

-

+

-

-

3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

VAŽNO: Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu povrća zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja, ako i zbog što manje razine ostataka (rezidua) na tretiranim biljkama. Moguće je pred sam početak berbe i tijekom višekratne berbe plodovitog povrća koristiti mikrobiološke i biljne pripravke dopuštene u ekološkoj proizvodnji!

Plodovito povrće u plastenicima osjetljivo je na vršnu trulež plodova zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Službe u Čakovcu.

Uz korijenasto-gomoljasto povrće (mrkva, peršin, pastrnjak, cikla, krumpir) uz okućnice se još uzgajaju kupusnjače, različite salate, mahunarke (grah , mahune), lukovičasto povrće (crveni, bijeli luk, poriluk) i plodovito povrće (rajčica, krastavci kornišoni i salatni te paprika). Dominantan problem pri takvom uzgoju su lisne uši (Aphidae) (gotovo uvijek jače napadaju papriku, grah i ciklu), različite vrste gusjenica (npr. Mamestra, Pieris) (najčešće na kupusnjačama), te uzročnici bolesti među kojima u kišnim sezonama najveće štete bilježimo od plamenjača (Peronospora, Phytophthora) (na luku, krastavcima, krumpiru, rajčici) i specifične gangrene korijenova vrata (Phytophthora) pri uzgoju hibrida paprike tipa babura.

Manji broj kućanstva posjeduje i plastenike različite izvedbe, gdje se uzgoj povrća ponavlja iz godine u godinu. Pri takvom se uzgoju javljaju specifični štetni organizmi prilagođeni povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclerotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Ovim putem ponavljamo preporuku za preventivnu zaštitu paprike, jer se gotovo svake godine javlja gangrena korjenova vrata paprike (Phytophthora capsici). Najčešće su zaražene već posađene presadnice paprike, pa biljke pokazuju simptome u vrijeme rasta i razvoja prvih plodova. Zaražene, a već biljke paprike naglo venu i suše se! Takve štete nastaju nakon kišnih razdoblja ili nakon obilnog navodnjavanja. Ova bolest napada i patlidžan, sa istim ili sličnim promjenama kao na paprici.

Preporuke pri izboru sredstva za zaštitu povrća tržnim proizvođačima mogu se koristiti i na manjim površinama uz okućnice, ali suzbijaju se samo štetni organizmi koji su iz iskustva iz prethodnih sezona prisutni na takvim uzgojnim gredicama (upute za zaštitu kupusnjača objavljene su 8.6., za zaštitu krumpira 11.6., graha 1.6., korijenastih vrsta 28.5., te lukovičastih vrsta 5.6. o.g.)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr