Obavijest voćarima

Tijekom noći na većini je lokaliteta zabilježeno je 7 do 12 mm oborina, te je na nekim lokalitetima u ranojutarnjim satima zabilježena slaba infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaeqalis). U većini nasada jabuke su u fazi početka cvatnje. U narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost povremenih lokalnih oborina, stoga voćarima savjetujemo da izvrše zaštitu nasada jabuka i krušaka protiv krastavosti (Venturia inaequalis). Pri odabiru pripravaka prednost dajemo fungicidima sa kurativnim učinkom na bazi pirimetanila: Pyrus 400 ili Scala. Radi produžetka preventivnog djelovanja ovim je pripravcima potrebno dodati kontaktne pripravke na osnovi ditianona: Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo i dr. Umjesto ovih fungicida moguća je primjena pripravka Faban koji je kombinacija aktivne tvari ditianon i pirimetanil.

Budući da su jabuke u cvatnji nije dopuštena primjena insekticida.

 U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae), za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

                                                                                    Suzana Slovic, dipl.ing.           

                                                                          E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis