Obavijest proizvođačima ozime pšenice, ječma i pšenoraži (tritikale)

Već početkom zadnje dekade proteklog mjeseca veljače upućena je preporuka proizvođačima ozimih žitarica radi potrebe suzbijanja neželjenih biljaka – korova (21.2. 2024.)! VAŽNO: Budući je zima 2023./24. na području Međimurske županije, mjereno od početka studenog do kraja veljače bila +2,7°C toplija od očekivanih vrijednosti, a količina oborina je u istom razdoblju tek nešto veća količina od očekivanog prosjeka (izmjereno 177,1 mm a očekujemo 157,2 mm): uvjeti za razvoj ozimih žitarica u većem su dijelu bili optimalni (izuzev u zadnjoj dekadi mjeseca siječnja o.g., kada je za zimske usjeve bilo nepovoljno razdoblje zbog niskih negativnih temperatura bez snježnog pokrivača)! Zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (rosa) krajem 2023. i početkom 2024. godine (naročito uz riječne doline Mure i Drave: npr. uz središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru zadržavanje vlage na biljkama je u spomenuta četiri mjeseca trajalo čak 39.910 minuta) u narednom razdoblju preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva (već početkom ožujka 2024. bilježimo prve simptome i jaču pojavu nekih od uzročnika bolesti u usjevima ozime pšenice) (npr. Septoria i dr.)!

 

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2023./2024. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2023. prosinac 2023. siječanj 2024. veljača 2024.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2023./2024. 6,2°C 67,4 2,4°C 60,8 0,6°C 48,9 7,5°C 28,8
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,0°C -5,3 +1,5°C +6,9 +0,5°C +18,2 +6,8°C -14,5

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

U mjesecu ožujku o.g. meteorološki uvjeti su nadalje neobični i odstupaju od prosjeka: neobično toplo razdoblje bilježimo gotovo u svim dosadašnjim danima (s najvišim dnevnim vrijednostima 10,5°-17,4°C) (dnevne temperature nešto niže od 10°C zabilježene su samo u danima 08.3, 09.3. i 12.3.)! Zbog svježijih su noći učestale jutarnje rose, naročito uz riječne doline Mure i Drave. Premda smo u dosadašnjem dijelu mjeseca ožujka imali samo jednu “kišnu epizodu” (u danima 09.3.-12.3. 2024. kiša je padala na svim mjernim lokalitetima u količinama od 33,2 mm do 52,6 mm), zadržavanje vlage u biljnim usjevima je ipak dugotrajno (npr. 7.570 minuta u središnjem dijelu Županije uz rijeku Muru)!

U narednim je danima moguće promjenljivo vrijeme s novim oborinama (24.3., 26.3., 27.3, 28.3.), najviše će dnevne temperature biti u rasponu 13-20°C, a samo će početkom idućeg tjedna jutra biti nešto svježa (2-3°C u danima 25.3. i 36.3.) (ostala jutra između 4-9°C)!

VAŽNO: Meteorološki uvjeti tijekom protekle zime 2023./24. ponovno su bili povoljni za razvoj uzročnika  bolesti ozimih žitarica (vidi Tablicu 1.). Moguća epidemijska pojava i naknadni razvoj bolesti ozime pšenice, ječma i pšenoraži (tritikala) ovisi o količinama i rasporedu oborina u narednom proljetnom razdoblju! Stoga obavještavamo proizvođače ozimog pšenice i pšenoraži da pregledaju zdravstveno stanje usjeva, te preporučujemo primijeniti neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (“kasno zimsko ili rano proljetno čišćenje uzročnika bolesti”).

U proteklih smo sedam sezona, ovisno o količini i rasporedu oborina, bilježili vrlo različiti intenzitet pojave različitih uzročnika bolesti ozimih žitarica (npr. Septoria, Puccinia, Rynchosporium, Pyrenophora, Ramularia). Vrlo jake epifitocije bolesti smo zabilježili tijekom 2014., 2018., 2019. i protekle 2023.sezone, dok je naprotiv u 2015., 2017., 2020. i 2022. štetnost od uzročnika bolesti ozimih žitarica bila značajno manja! Ove godine ponovno očekujemo jaču pojavu i razvoj uzročnika bolesti na slabije zaštićenim usjevima ozime pšenice u narednom razdoblju!

Osjetljivost različitih selekcija ozime pšenice prema uzročnicima bolesti je različita: na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija (npr. Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.) u pravilu pronalazimo znakove smeđe pjegavosti (Septoria) i moguće žute hrđe (Puccinia) (naročito uz lokalitete blizu riječnih dolina Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga od rose i/ili magle). Na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.) u pravilu pronalazimo prve znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis). Jača pojava bolesti je prema iskustvima iz ranijih sezona očitana na poljima koja su zasijana u ranijim rokovima sjetve (još ovisi o plodoredu i (ne)korištenju “farmerskog” sjemena)! U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium, Pyrenophora) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri suzbijanju bolesti ozimih žitarica krajem busanja i početkom vlatanja potrebno je utrošiti 200-300 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Krajem busanja i početkom vlatanja moguće je koristiti niže propisane doze ili količine registriranih fungicida.

Istovremeno sa fungicidima moguće je koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina ili pripravaka na osnovi morskih alga, te mineralnih hranjiva fosfora i kalija, odnosno mikro-elemenata (bakar-mangan-cink) (naročito na poljima sa kasnijim rokovima sjetve i parcelama gdje je krajem proteklog mjeseca veljače bilo vidljivo otežano busanje usjeva).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis