Obavijest proizvođačima uljane repice

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) najvažniji je štetnik uljane repice.

Prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

  • Cvjetni pupovi prekriveni lišćem: 0,8 do 1 sjajnik/terminalni cvat
  • Pupovi vidljivi, nediferencirani: 1-1,5 sjajnik/terminalni cvat
  • Početak diferencijacije pupova: 2-3 sjajnika /terminalni cvat

Za njegovo suzbijanje mogu se koristiti preparati  Mospilan 20 SP i Mospilan 20 SG.

Dozvolu za suzbijanje sjajnika imaju i sredstva iz skupine piretroida (Cythrin Max, Cypgold, Decis 2,5 EC, Poleci, Poleci Plus, Sumialfa  5 FL, Mavrik FLO i dr.), ali je njihova primjena u suzbijanju repičinog sjajnika upitna. Naime, prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu („Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u RH“, 2013.-2014.) utvrđena je rezistetnost (smanjena osjetljivost) repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice (https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/repicin-sjajnik).

Preporučamo pregled uljane repice na prisutnost korova te njihovo suzbijanje, ukoliko je potrebno.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se upotrijebiti: Lontrel 300, Clap 300 SL, Boss, Lontrel 72, Korvetto i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova mogu se upotrijebiti: Fusilade forte, Fusilade max, Leopard 5 EC, Pantera QT, Graminis 05 EC, Quiz 5 EC, Zamzar, Quick 5 EC, Trepach, Targa, Wish Top, Secure, Agil 100 EC i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Pripremi za ispis