Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom koja zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista može uzrokovati primarnu infekciju krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Preporuča se voćarima da preventivno zaštite svoje nasade jabuke i kruške jednom od slijedećih površinskih fungicida: Pyrus SC, Scala, Delan 700 WDG ili Delan pro.

Kako je na nekim lokalitetima Zagrebačke županije i Grada Zagreba jučer pred kraj dana došlo do oborina, a navedeni fungicidi imaju i kratko kurativno djelovanje, preporučamo obavezno izvršite zaštitu odmah nakon kiše čim se list osuši. Također je moguća primjena pripravka na osnovi dodina (ChromodinS-65 ili Syllit 544 SC) uz oprez prilikom miješanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova. Stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primijeniti insekticid Proximo, Brai ili Movento. Navedeni pripravci se mogu primijeniti na prezimljujuće stadije ili u vrijeme pojave mužjaka (prije cvatnje).

Pregledom nasada jabuka zabilježena je aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pommorum), a porastom temperature moguća je i pojava savijača pupova te izlazak iz zimskih jaja crvenog voćnog pauka i lisnih ušiju. Preporuča se napraviti pregled nasada jabuka i krušaka na prisutnost navedenih štetnika. Zaštitu protiv navedenih štetnika potrebno je izvršiti prije početka cvatnje sredstvima koji su registrirani za tu namjenu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i početak odlaganja jaja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis