Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Podsjećamo proizvođače koštičavog voća na preporuku objavljenu prije pet dana s obzirom da dolazi novo kišno razdoblje koje još uvijek može pogodovati razvoju infekcija uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) te paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) na na koštičavom voću koje je u fazi cvatnje.

Za preventivnu zaštitu od kovrčavosti lista breskve na breskvama kod kojih još nisu razvijeni listići i nije počela cvatnja mogu se koristiti fungicidi Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Scab 480 SC, Difcor i Argo. Kovrčavost lista se može spriječiti samo kvalitetnom preventivnom zaštitom dan ili dva prije najavljene kiše.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC dozvoljeni su i za zaštitu od kovrčavosti lista na nektarini.

Pripravak Nativo 75 WG može se koristiti za obje navedene bolesti na breskvama u početku cvatnje.

Za preventivnu zaštitu od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) na na koštičavom voću u fazi cvatnje mogu se koristiti:

 

Pripravak Voćna vrsta
Teldor SC 500 breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva
Chorus 50 WG breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva, višnja
Nativo 75 WG breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva
Switch 6,25 WG breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva
Revyona breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva, višnja
Difcor breskva, marelica, šljiva
Signum koštičavo voće
Serenade Aso breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva, badem

Podsjećamo vlasnike nasada šljiva da u početku cvatnje šljiva postave bijele ljepljive ploče radi praćenja leta žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed jakog napada može doći do potpunog opadanja plodića!

Tijekom cvatnje voćaka, pčele koje oprašuju cvjetove postaju ugrožene zbog primjene opasnih sredstava za zaštitu bilja. Zbog toga je Zakonom o održivoj uporabi pesticida  (NN 46/22) propisano:

– u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena pesticida opasnih za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele.

– profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.

– flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima koji su opasni za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele, ili se mora na drukčiji način spriječiti da pesticid ne dođe s njom u dodir.

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis