Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

U proteklom smo razdoblju dva navrata upućivali preporuke vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka o mogućim mjerama prvih usmjerenih zaštita od uzročnika bolesti i štetnih organizama (07.3. i 13.3. 2024.). Kiša je u danima 09.3.-12.3. 2024. padala svakodnevno u količinama od 33,2 mm do 52,6 mm pa je uz dugotrajno zadržavanja vlage i temperature u rasponu 6,1°-15,3°C zabilježena jača primarna zaraza uzročnikom krastavosti (Venturia)! Nakon proteklog mjeseca veljače, neobično toplo razdoblje bilježimo gotovo u svim dosadašnjim danima mjeseca ožujka (s najvišim dnevnim vrijednostima 10,5°-17,4°C) (dnevne temperature nešto niže od 10°C zabilježene su samo u danima 08.3, 09.3. i 12.3.), pa zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 437,1°C.

U takvim uvjetima proteklih nekoliko dana bilježimo početak pojave roza vrhova središnjih cvjetnih pupova u nekim od dominantnih sorti jabuka u plantažnim nasadima (idared), naročito na lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja. Nakon sjevernih zračnih strujanja početkom ovog tjedna (18.3.-19.3.) jučerašnjeg dana (20.3.) je zabilježen mraz na svim mjernim mjestima u nizinama središnjeg i istočnog dijela Županije s najnižim vrijednostima temperature uz riječne doline od -3,4° do -4,3°C. Moguća svježa jutra s negativnim vrijednostima očekujemo još početkom narednog tjedna (25.3.-26.3.), pa je na svim voćnim vrstama i sortama potrebno procijeniti štete od mogućih niskih proljetnih temperatura! Narednog su vikenda i sredinom idućeg tjedna moguće nove oborine (24.3. i 27.3.), pa uz temperature zraka 5-13°C i dugotrajno vlaženje krošnje postoji opasnost od narednih primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka (Venturia)!

Potrebno je redovito pregledavati nasade jabuka na moguću pojavu prvih simptoma pepelnice (Podosphaera leucotricha) (npr. na vrlo osjetljivoj sorti idared) koja se razvija iz zaraženih pupova na netretiranim jabukama u protekloj 2023. sezoni!

Stoga vlasnike plantažnih nasada jabuka tijekom cvatnje upozoravamo na praćenje najava mogućih oborina, te redovito provoditi preventivne mjere zaštite dopuštenim fungicidima protiv uzročnika krastavosti (Venturia) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (najbolje dan ili dva prije najavljenih oborina)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Budući se pojavljuju prvi simptomi pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama (npr. idared i jonagold), u nasadima s jačim potencijalom bolesti preporučujemo redovite mjere suzbijanja ove bolesti primjenom dopuštenih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Suzbijanje pepelnice u nasadima krušaka nije potrebno.

Protekla blaga zima 2022./23. pogodovala je brojnijem prezimljenju i početnom razvoju više štetnih organizama životinjskog podrijetla: lisnih uši (Aphidae  – Dysaphis spp.), gusjenica savijača pupova i listova (Hedya nubiferana, Spilonota ocellana), jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum),  jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pommorum) i kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).

Vlasnici nasada jabuka i krušaka prema utvrđenim kritičnim brojevima (vidi Tablicu 1. u preporuci od 13.3. 2024.), te iskustvima o pojavi nametnika iz prethodne sezone,  moraju voditi računa o njihovom mogućem usmjerenom suzbijanju dopuštenim insekticidima za tu namjenu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!Usmjereno suzbijanje štetnika u nasadima jabuka i krušaka preporučujemo provesti prije početka cvatnje radi zaštite oprašivača (domaće pčele)!

Dodatna zaštita pčela: Cvatući podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele biti pokošen. Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

VAŽNO: U danima 16.3.-17.3. 2024. zabilježili smo u središnjem i zapadnom Međimurja prve ulove nekih vrsta štetnih leptira u nasadima jabuka (npr. Archips, Noctuidae) na feromonske klopke! S prvim i masovnijim otvaranjem prvih cvjetova jabuka isto očekujemo s mogućom pojavom leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), pa obavještavamo vlasnike plantažnih nasada jabuka, krušaka bresaka, nektarina i šljiva, korisnike potpora za tip intervencije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki” da u svoje nasade postave feromonske klopke i/ili obojene ljepljive ploče (npr. bijele ploče u nasade šljive) za praćenje populacije štetnih organizama!

Također, početkom cvatnje jabuka potrebno je planirati postavljanje metodu konfuzije (zbunjivanja) jabučnog savijača (Cydia pomonella), što je obveza korisnicima intervencije “Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima“!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis