Mogućnosti i ograničenja suzbijanja korova u voćnjacima i vinogradima

U mnogogodišnjim prosjecima na području sjeverozapadne Hrvatske godišnje bilježimo približno 800 mm oborina, od čega više od 400 mm pada tijekom aktivnog razdoblja vegetacije voćnih nasada i vinograda. Iz tih se razloga zemljište u rodnim višegodišnjim nasadima uglavnom između redova održava “zatravljivanjem” i višekratnom košnjom tijekom godine, a unutar reda korovi i samoniklo bilje suzbija se mehanički, košnjom ili primjenom dopuštenih herbicida. Smjesa trave ili smjesa trave i djeteline između redova mora se redovito održavati košnjom tako da se ne dopusti cvatnja biljaka koja privlači pčele medarice, pa prilikom tretiranja nasada tijekom dana može doći do njihove kontaminacije.

Protekle smo 2023. godine u središnjem dijelu Županije zabilježili ukupno 1.064,6 mm ili   31,7 % više od mnogogodišnjeg očekivanog prosjeka! Tijekom protekle sezone (od sredine travnja do sredine kolovoza) u četiri smo navrata bilježili “kišne epizode”, a između njih smo u četiri puta mjerili “toplinske udare”! Stoga naknadni (ljetni) porast korova bio vrlo izražen nakon njihova rano-proljetna suzbijanja!

Od početka kalendarske 2024. godine nešto značajnije oborine bilježimo u svega tri navrata: tijekom prvog tjedna siječnja (01.1.-07.1. = 45,2 mm), zatim nekoliko dana u veljači (10.2.-12.2. = 25,6 mm) i prije tjedan dana (10.3.-12.3. = 43,6 mm) (izmjereno u središnjem Međimurju)! Pritom je veljača o.g. značajno toplija od prosjeka (čak +6,8°C), a iznadprosječno je toplo u dosadašnjem dijelu ožujka (+2,9°C)!

U takvim je uvjetima od sredine ožujka 2024. bilježimo uvjete za brži i bujniji porast bienalnih (zimskih) i višegodišnjih travnih korova u višegodišnjim nasadima, naročito ako krajem jeseni nisu korišteni dopušteni herbicidi njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Korisnici intervencije 70.01.03. u Agro okolišnim mjerama  (IAKS mjere) “Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” zbog specifičnih vremenskih uvjeta u više navrata moraju provoditi mehaničko suzbijanje korova (košnja, obrada)!

U dosadašnjem dijelu mjeseca ožujka najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 10,96°-19,61°C! Zbog sjevernih zračnih strujanja noćas je osvježilo, pa je jutarnja temperatura nakon nekog vremena niža od 6°C! Svježa će jutra biti i naredna dva dana (1-4°C), ali dnevne temperature narednih pet dana očekujemo u rasponu 11-18°C. Značajnu promjenu vremena očekujemo narednog vikenda, sa padom temperatura zraka i oborinama (kiša i susnježica)(24.3.-25.3.)!

Temperatura tla na dubini 7 cm u proteklim je danima uglavnom bila u porastu (od 8,9° do 11,7°C), a vlažnost zemljišta je u proteklih tjedan dana smanjena sa 39,3 % na 33,1 %!

VAŽNO: Uz opisane dosadašnje meteorološke uvjete narednih dana očekujemo početni porast i razvoj korova u višegodišnjim nasadima. Stoga u budućim danima preporučujemo za mirnih dana (bez vjetra) planirati i obaviti njihovo usmjereno kemijsko suzbijanje.

Kemijsko suzbijanje korova primjenom herbicida nije dopušteno u mladim višegodišnjim nasadima (vidi etikete) (zemljišni ili rezidualni herbicidi mogu biti isprani obilnijim oborinama u zonu korijena, a totalnim (neselektivnim) herbicidima lako može biti oštećena još ne-odrvenjela provodnica ili buduće deblo – u oba slučaja mogu nastati neželjene fito-toksične promjene)!

U rodnim nasadima, unutar reda se najčešće za suzbijanje korova koriste totalni sustavni herbicidi na osnovi glifosata (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), najčešće u 1 %-tnoj koncentraciji (ili *1 lit./100 litara vode). Pripravci na osnovi glifosata imaju najbolji učinak na iznikle korove visine 5-15 cm, a svakako su opravdani pri suzbijanju višegodišnjih korova s dubokim korijenom, kakav je krajem zime npr. pirika (Agropyron), a tijekom toplijeg dijela godine primjerice osjak (Cirsium), slak (Convolvulus) i slično. Takve napasne korove struka preporučuje usmjereno suzbijati nakon berbe voća i grožđa kasnom jesenskom aplikacijom povišene koncentracije glifosata!

U vinogradima obično krajem zime ili rano u proljeće (prije otvaranja zimskih pupova) preporučujemo kod primjene jednog od dopuštenih pripravaka na osnovi *glifosata dodati neki od dopuštenih zemljišnih herbicida za rezidualno suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

*Dopuštene količine se koriste uz najviše 200 litara škropiva/ha, metodom prskanja u herbicidne trake širine 1/4 do 1/3 razmaka između redova! VAŽNO: Preporučena primjene glifosata (1 %) nedovoljno učinkovito suzbija neke vrste korova (npr. Epilobium, Equisetum, Convolvulus i dr.), pa zadnjih godine bilježimo njihovo širenje u nekim voćnim nasadima i vinogradima!

NOVO: Od proteklih godine na hrvatskom je tržištu dostupna pelargonska kiselina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) – prvi “prirodni” pripravak na osnovi kemijskih supstanci koje se uobičajeno nalaze u prirodi (tzv, “prirodni herbicid“)! U našoj zemlji ima odobrenje za suzbijanje jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradu, te za suzbijanje mladica na stablu vinove loze! 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjena zemljišnih ili rezidualnih djelatnih tvari u rodnim višegodišnjim nasadima je ograničena samo jednom u godinu dana (npr. u proljeće) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Pritom preporučujemo utrošiti najviše 200-300 litara škropiva na hektar metodom prskanja u trake, a širina herbicidnog pojasa ispod biljaka ne smije biti šira od 1/3 razmaka između redova većine voćnih vrsta, odnosno 1/4 razmaka između redova vinove loze. Primjenu herbicida ispod biljaka preporučujemo u ranim jutarnjim ili bolje u popodnevnim satima (ne za vjetrovita vremena) i kada u višegodišnjem nasadu nema pčela. Dodatna zaštita pčela je naročito potrebna u nasadima gdje raste crvena mrtva kopriva (Lamium), koja u stadiju cvatnje privlači domaće pčele medarice. Radi bolje učinkovitosti glifosata u vremenu 24 sata nakon aplikacije ne bi smjela pasti jača kiša.

VAŽNO: Korisnici intervencije 70.01.03. u Agro okolišnim mjerama (IAKS mjere) “Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” mogu provodili samo mehaničko suzbijanje korova odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom! U ovom tipu operacije nije dopušteno koristiti herbicide!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis