Obavijest voćarima

U pretekla sedam dana ovisno o lokalitetu na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba palo je između 40 do 60 litara kiše. Meteorolozi za vikend ponovno najavljuju oborine uslijed kojih bi moglo doći do ostvarivanja infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Kako je zbog velikih količina oborina u većini nasada došlo do ispiranja zaštitnih sredstava preporučamo vlasnicima plantažnih nasada jabuka da ponove tretiranje protiv krastavosti.

Izbor pripravka odrediti prema razvojnoj fazi jabuke. Jabuke koje se nalaze u fazi otvaranja pupova za zaštitu od infekcije krastavosti mogu se koristiti pripravci na bazi bakra, dok za jabuke koje se nalaze u fazi razvija listića za zaštitu od infekcije krastavosti jabuke koristiti pripravke na bazi dodina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis