Obavijest proizvođačima uljane repice

Budući da u posljednjih 10 dana bilježimo iznadprosječne temperature zraka, uvjeti su pogodni za razvoj i pojavu repičinog sjajnika ( Melighetes aeneus ).

Obilaskom parcela i pregledom uljane  repice utvrđena je prisutnost repčinog sjanika u usjevima uljane repice, te se očekuje povećanje broja ovog štetnika u narednom razdoblju s obzirom na povećanje temperatura.

Kako bi se to spriječilo proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju svakako preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (poželjno se uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute posude) , te prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima.

Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

  • Pupovi još prekriveni lišćem : 0,8 – 1 kukac / terminalnom cvatu
  • Pupovi vidljivi ,ali nediferencirani : 1 – 1,5 kukac / terminalnom cvatu
  • Početak diferencijacije pupova : 2 – 3 kukca / terminalnom cvatu

Tretiranja bi trebalo obaviti u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis