Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jezgričavog voća

U nasadima jezgričavog voća na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba došlo je do kretanje vegetacije. Prema vremenskoj prognozi za naredne dane, a najkasnije pred kraj vikenda meteorolozi najavljuju kišu.

Ostvarivanju infekcija krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) u nasadima jezgričavog voća pogoduje vlažno vrijeme uz odgovarajuću temperaturu. Obzirom na najavljene oborine i temperature u nasadima jabuka i kruške potrebno je napraviti prvu zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) pripravcima na bazi bakra: Nordox 75 WG, cuprocaffaro 50 WP, Neoram WG i dr. Bakreni pripravci ujedno djeluju i protiv bolesti koje prezimljuju na kori drveta kao što je rak kore i dr.

Porastom temperature očekujemo pojavu prezimljujućih štetnika koji se javljaju već u samom početku vegetacije i čine štete na otvorenim pupovima. Upućuje se proizvođače da pregledaju svoje nasada na prisutnost jaja lisnih ušiju, crvenog voćnog pauke, prisutnost štitastih ušiju, jabučne krvave uši. Ukoliko ustanovite prisutnost navedenih štetnika potrebno je izvršiti tretiranje jednim od pripravaka na bazi parafinskog ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Promanal NEU ili dr.

Pošto dnevne temperature prelaziti 10° C potrebno je pregledati pupove na prisutnost jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), pogotovo na voćnjacima koji se nalaze u blizini šuma. Osim primjene mineralnog ulja, dozvolu za suzbijanje ovog štetnika imaju pripravci Decis 2,5 EC i Poleci plus .

U nasadima gdje je uočena šteta od potkornjaka (Scolytidae), potrebno je objesiti crvene ploče ili posude sa 50% etilnim alkoholom radi praćenja i smanjenja populacije štetnika. Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha, a za smanjivanje populacije 8-16 lovki po ha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis