Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Na većini lokaliteta jabuke i kruške su u razvojnom stadiju nabubrenih pupova i otvaranja vršnih pupova. Praćenjem sume temperatura zraka od početka godine, u narednim danima očekujemo dozrijevanje prezimljujućih plodnih tijela (pseudotecija) uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Nakon dozrijevanja plodišta sa prvim oborinama moguće je oslobađanje askospora koje će uzrokovati primarne zaraze tek otvorenih pupova.

Obavještavamo voćare da izvrše tretiranje pripravcima na osnovi bakra: Nordox 75, Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP, Champion 50 WG, Cuprablau Z, Cupra, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Cupper key, Cupper key flow i dr.

Topla zima pogodovala je uspješnom prezimljenju brojnih štetnika: štitastih ušiju, jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), jaja lisnih ušiju (Aphis pomi) i jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi). Za smanjenje brojnosti ovih štetnika, pripravcima na bazi bakra mogu dodati mineralna ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, Ovitex, Promanal neu, Laincoil, Plantoil, Insectoil key, Red fox i dr.).

Upozoravamo voćare da vrše pregled pupova na moguću prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthomus pomorum), naročito u voćnjacima koji su u blizini šume. Pregled i suzbijanje jabučnog cvjetojeda potrebno je obaviti pri temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika i odlaganje jaja u pupove. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje imaju pripravci Decis 2,5 EC i Poleci plus.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

  Suzana Slovic, dipl.ing. 

     E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis