Obavijest maslinarima

Na feromonskim lovkama za ulov i praćenje masline muhe (Bactrocera oleae) na području Dubrovačko-neretvanske županije bilježimo porast populacije štetnika u srednjem intenzitetu.

Oborine koje su pale u znatnoj količini dovele su do punjenja plodova, te su takvi plodovi dobar medij za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Upućujemo maslinare na praćenje populacije maslinine muhe žutim ljepljivim pločama (prag štetnosti  2  muhe po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno i/ili pregledu plodova najviše do 10 % -aktivnih uboda) te po prelasku praga štetnosti savjetujemo primjenu metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe. Za tu namjenu preporučamo primjenu  gotovog mamca trgovačkog imena Success bait (spinosad sa atraktantom) koji je prihvatljiv u ekološkoj proizvodnji.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, savjetujemo maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

Prema FIS- bazi MP https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ registrirani su pripravci za suzbijanje maslinine muhe na osnovi flupiradifurona  (trgovački naziv Sivanto prime) i deltrametrina (trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC).

Po potrebi mogu se koristiti i lovke za masovni izlov, poželjno bi bilo koristiti ih u više maslinika da se pokrije šire područje, kao što su: Karatetrap B, Conetrap bactrocera i dr.

Povoljni su uvjeti za infekcije uzročnikom bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina) može se tretirati s nekim od fungicida kraće karence kao što su Serenade aso, Neoram, Airone SC koje mogu koristiti i ekološki maslinari, te još Syllit 544 SC i dr. registrirane pripravke kraćih karenci.

Izbor pripravaka prilagoditi planiranom vremenu berbe, pridržavati se propisane karence i broja dozvoljenih tretiranja u vegetaciji istom aktivnom tvari! Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis