Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha

U razdoblju od 24.7. do 14.8. 2023. u tri smo navrata tržne proizvođače i vlasnike pojedinačnih stabla oraha obavijestili o početku i trajanju leta, te ovogodišnjoj potrebi usmjerenog suzbijanja orahove muhe (Rhagoletis completa) (24.7., 03.8. i 14.8. 2023.)!

Drugu polovicu kolovoza o.g. obilježio je četvrti ovogodišnji “toplinski val”: u danima 15.8.-27.8. 2023. gotovo svakodnevno smo u hladovini bilježili najviše dnevne vrijednosti temperature zraka u rasponu od 30,8° do 36,1°C (izuzev dana 17.8. kada je bilo “samo” 29,8°C – izmjereno u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu). Kiše nakon 10. kolovoza o.g. sve do 29.8. 2023. nije bilo, ali prekjučer kasno popodne na svim mjernim mjestima je izmjereno 13,0-29,2 mm oborina! Oborine su ponovno padale protekle noći i jutros (3,2-5,4 mm)! Vrlo je sparno, unatoč nesnosnom dnevnim temperaturama >30°C, u drugoj su polovici kolovoza prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka bile u rasponu 72,05-92,49 %. Na većini mjernih mjesta u Međimurju je u dosadašnjem dijelu kolovoza zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka, ali je pritom iznadprosječno toplo i vrlo sparno – vidi Tablicu 1.!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika oraha u većem dijelu mjeseca kolovoza 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 31.8. 2023. u 7.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  90,4 mm 9.310 minuta 67,00 % 21,30°C
M. Središće 114,4 mm 10.360 minuta 82,82 % 21,06°C
Donja Dubrava 62,6 mm 20.770 minuta 77,31 % 21,41°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

 

U narednim danima očekujemo stabilizaciju vremena i prestanak oborina, jutra će osvježiti, sa vrijednostima 10-14°C, a najviše dnevne vrijednosti iznosit će 25-28°C!

Na većini lokaliteta na osjetljivim i nezaštićenim stablima oraha bilježimo sušenje (palež) i prijevremeno otpadanje lišća zbog razvoja gljivične bolesti, uzročnika pjegavosti i paleži (Gnomonia)!

 

VAŽNO: Ulovi odraslih jedinki orahove muhe (Rhagoletis completa) su tijekom druge polovice mjeseca kolovoza o.g. bili kritični: sredinom ovog mjeseca u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja dnevno smo lovili 13-38 jedinki odraslih oblika orahove muhe, a posljednjih dana kolovoza i meteorološkim osvježenjem ulovi na žute ljepljive ploče s ataraktantom još uvijek su visoki: 10 jedinki dnevno! Time je nastavljen višegodišnji trend najmasovnije pojave odraslih oblika orahove muhe uglavnom u mjesecu kolovozu (vidi Tablicu 1. u preporuci od 24.7. 2023.)!

Zdravstveno stanje plodova oraha na pojedinačnim stablima uz okućnice na kojima je provedeno usmjereno suzbijanje orahove muhe u više navrata (barem 3x) primjenom insekticida + atraktanta tijekom kolovoza je dobro. Na netretiranim stablima zaraza plodova oraha ličinkama orahove muhe je tijekom druge polovice i krajem kolovoza značajno porasla.

Prema višegodišnjim iskustvima let orahove muhe traje još tijekom mjeseca rujna (najkasniji ulov je zabilježen 23.9.), pa je prvih dana mjeseca rujna još uvijek potrebno usmjereno suzbijanje ovog nametnika!

 

Naime, iskustva u Međimurju (2012. i 2013.) dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Sve više vlasnika stabla oraha posljednjih sezona dojavljuje štete od napada orahove muhe i traže preporuke za moguće suzbijanje.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost (primjerice, u svrhu smanjenja šteta od orahove muhe metodom masovnog ulova odraslih oblika preporučuje se postavljati 2-10 žutih ljepljivih ploča po drvu ili 20-24 komada/100 m²)!

Vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče (i redovito ih mijenjati svakih 10-14 dana). Žute ljepljive ploče su neselektivne pa se na njima lovi veći broj različitih vrsta kukaca (muha, mušica, cvrčaka, uši, minera i drugih). Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

 

Mogućnosti i praktična iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Nakon povlačenja s tržišta i zabrane primjene djelatne tvari fosmet, u našoj zemlji nema dopuštenih kemijskih insekticida za suzbijanje orahove muhe (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). No, na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 10-atk dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 4 do 6 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja pa sve do početka ili sredine mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje.

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupne doze ili količine insekticida (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se kada registriranim i djelotvornim insekticidima dodajemo biljni proteinski mamac (npr. Buminal). Proteinski mamac nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine opasnih tvari. Ako se dodaje insekticidima može se škropivom tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-15 dana (u uvjetima iznadprosječno kišovitog razdoblja ove razmake preporučujemo smanjiti na svega 7-8 dana)! Naime, u kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (30-40 %), na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida  (biljni proteinski mamac + insekticid)! Tretira se samo donji dio krošnje (npr. pojedine donje grane s južne strane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja. Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre  škropiva po stablu! Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 10-15 dana, počevši od kraja srpnja do početka ili sredine mjeseca rujna (u kišnom razdoblju smanjiti razmake aplikacije)! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen! Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis