Uputa o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka i krušaka krajem prvog tjedna kolovoza o.g. proteklo je nešto više od 20-ak dana (07.8. 2023.)! Drugu polovicu kolovoza o.g. obilježio je četvrti ovogodišnji “toplinski val”: u danima 15.8.-27.8. 2023. gotovo svakodnevno smo u hladovini bilježili najviše dnevne vrijednosti temperature zraka u rasponu od 30,8° do 36,1°C (izuzev dana 17.8. kada je bilo “samo” 29,8°C – izmjereno u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu). Kiše nakon 10. kolovoza o.g. sve do 29.8. 2023. nije bilo, ali tog dana kasno popodne na svim mjernim mjestima je izmjereno 13,0-29,2 mm oborina! Oborine su ponovno padale protekle noći (30.8./31.8.) (3,4-6,0 mm)! Vrlo je sparno, unatoč nesnosnom dnevnim temperaturama >30°C, u drugoj su polovici kolovoza prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka bile u rasponu 72,05-92,49 %. Na većini mjernih mjesta u Međimurju je u dosadašnjem dijelu kolovoza zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka, ali je pritom iznadprosječno toplo i vrlo sparno – vidi Tablicu 1.!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća tijekom proteklog kolovoza 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  90,6 mm 9.470 minuta 66,00 % 21,42°C
M. Središće 115,0 mm 10.585 minuta 82,21 % 21,15°C
Donja Dubrava 63,8 mm 21.085 minuta 76,89 % 21,49°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

U narednim danima očekujemo stabilizaciju vremena, jutra će osvježiti, sa vrijednostima 12-14°C, a najviše dnevne vrijednosti iznosit će 25-28°C! U suvremenim nasadima jabuka traje i završava berba plodova srednje rane sorte jabuka Gala!

Dominantne gljivične bolesti na netretiranim stablima jabuka u 2023. godini bile su krastavost (Venturia) (npr. na sortama Gala, Zlatni delišes, Idared) pepelnica (Podosphaera) (na sorti Idared) i zvjezdasta pjegavost (Marsonnina) (na sorti Jonagold), prema iskustvima iz ranijih sezona na nekim je lokalitetima uz riječne doline zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (vidi Tablicu 1.) na vrlo kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Braeburn, Fuji, Pinova, Crips Pink) naknadno u drugoj polovici i krajem kolovoza o.g. dojavljena i zabilježena gorka trulež (Colletotrichum), smeđa trulež (Monilinia sp.) i kasna krastavost (Venturia) (naročito u nasadima sa slabije zaštićenim vršnim dijelovima krošnje)!

Stoga početkom ili tijekom prve polovice rujna o.g. preporučujemo nadalje pratiti meteorološke uvjete (količinu i raspored oborina), te prema potrebi poduzeti mjere zaštite vrlo kasnih sorti jabuka čiji se urod skladišti u hladnjačama.

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka, tijekom i krajem ljeta moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

Moguće je u završnim aplikacijama koristiti mikro-biološke pripravke, naročito u nasadima gdje nema vidljivih simptoma bolesti na jabukama, te na parcelama gdje se žele dobiti smanjeni ostaci pesticida na plodovima!

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, nadalje traje tijekom druge polovice kolovoza o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježena vrlo brojna populacija leptira breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Populaciju leptira savijača kožice plodova (Archips) je tijekom druge polovice kolovoza o.g. bila brojna na lokalitetima uz šume   . Lokalno se javljaju i leptiri vrste Archips. Let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je u drugoj polovici kolovoza o.g. bio u značajnom porastu u odnosu na prvu polovicu proteklog mjeseca. U drugoj polovici kolovoza bilježimo i leptire druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), te leptire lisnih sovica (Noctuidae)!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. Moguće je u završnim aplikacijama prednost dati  biološkim pripravcima koji ne ostavljaju rezidue (ostatke) na plodovima jabuka na osnovi granulovirusa ili Bacillus thuringiensis kurstaki!

Zbog iznadprosječnih oborina u danima od 13.7.-10.8. 2023. na kukuruznim poljima stanje usjeva je dobro (usjevi nisu oštećeni od posljednjeg toplinskog udara) pa u narednim danima ne očekujemo jači napad gusjenica druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia) na plodove nekih sorti jabuka u dozrijevanju (npr. Jonagold, Idared)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem kolovoza i/ili početkom rujna o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis