Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške

Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Valpovo, Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako su ljetni kultivari jabuke (Gala, Elstar) u fenofazi (BBCH 78-79) tj. plodovi su dostigli 80-90% završne veličine dok su ljetni kultivari kruške (Carmen, Rana Moretinijeva) u fenofazi (BBCH 85-87) tj. plodovi su gotovo dozreli i postigli svoju karakterističnu boju.

Poradi čestih oborina, voćari moraju biti na oprezu te svakodnevno pratiti vremensku prognozu i čestim obilaskom provjeravati zdravstveno stanje nasada. Prethodno navedeno pokazuju i podaci s većine agrometeoroloških postaja u Osječko-baranjskoj županiji, čiji klimatološki i prognozni modeli prikazuju gotovo svaki tjedan povoljne uvjete za razvoj jake infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia).

Pripravci na bazi fludioksonila (Geoxe), pirimetanila (Scala), kaptana (Scab 80 WG, Kapetan 80 WG i dr.), djeluju i na uzročnike skladišnih truleži plodova: gorka trulež (Gloesporium spp.), plave plijesni (Penicilium spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea), crne truleži (Alternaria spp.) i smeđe truleži ploda (Stemphylium spp.), pa su navedeni pripravci prvi izbor za obavljanje posljednjih zaštita ljetnih sorata jabuke.

Osim navedenih pripravaka u nasadima kasnih sorti jabuke mogu se koristiti sredstva na bazi: boskalida+piraklostrobina (Bellis), fluopirama+tebukonazola (Luna experience), trifloksistrobina (Zato), tebukonazola+trifloksistrobina (Nativo 75 WG), captana+trifloksistrobina (Zato plus). Posljednja tri pripravka djeluju i na pepelnicu jabuke.

Ekološki proizvođači za suzbijanje krastavosti jabuke i kruške mogu koristiti pripravke na bazi: kalijevog hidrogen karbonata (Vitisan, Karbicure).

Kako se i dalje bilježi srednji intenzitet leta jabučnog savijača (Cydia pomonella), suzbijanje se može provesti pripravcima na bazi: emamektin benzoata (AffirmAffirm opti), klorantraniliprola (Coragen 20 SC, Voliam), spinetorama (Delegate 250 WG), abamektina+klorantraniliprola (Voliam targo) i dr.

VAŽNO: Svi prethodno navedeni insekticidni pripravci imaju karencu 7-14 dana.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr. sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis